Verkeer en Waterstaat

Maatsch. N.V., Badhoevedorp; J.M. Kelder, oud-pers.chef afd. Vliegtuigonderh., Techn. Dienst Kon. Luchtv. Maatsch. N.V., Badhoevedorp; P.S. van Dijk, plv. hoofd Corda Systeembeh, Kon. Luchtv. Maatsch. N.V., Ouderkerk a-d Amstel; ir. C.H. Reede, oud-plv. hoofd Bur. Planning en Onderzoek Kon. Lucht. Maatsch. N.V., Amstelveen; A. Rijnsburger, oud-hoofd Alg. Tarievenzaken KLM bij Kon. Lucht. Maatsch. N.V., Amstelveen; Tj.F. Landmeter, plv. hoofd afd. Interne Zaken Kon. Ned. Meteorol. Inst., Driebergen; C. Riedijk, dir. Joon Liner Services Joon Shipping B.V., Rotterdam; P. van Berge, gezagv. Grote Handelsvaart Nedlloyd Lijnen B.V., Veenendaal; W. Bontenbal, oud-fin. controller Divisie Transp. en Distrib. Kon. Nedlloyd Groep N.V., Nieuwerkerk a-d IJssel; J. Leemhuis, gezagv. Grote Handelsvaart Nedlloyd Lijnen B.V., Santpoort; M.L. van Leeuwen, fin. dir. North Sea Ferries BV, Capelle a-d IJssel; J. Wielart, hoofdwerktuigk. Shell Tankers B.V., Veere; J. Zorgdrager, oud-hoofdwerktuigk. Grote Handelsvaart Nedlloyd Rederijdiensten B.V., Franeker; C. van der Vaart, oud-insp.-ambt. afd. Kust- en Scheepsradio Hoofddir. Telecomm. en Post, Roden; G.B. Ankone, oud-proj.-leider vaste verbindingen, PTT Telecom BV bij Kon. PTT Ned. NV, Oldenzaal; F. Betz, techn. wet. medew. Neher Lab. Kon. PTT Ned. NV, Leidschendam; H. Heupperman, oud-plv. chef Regio Binnendienst Goes, PTT Telecom Kon. PTT Ned. NV, Goes; W.C. IJspelder, adv. Verbindings- en Bedrijfsveiligh. dienst, PTT Telecom BV bij Kon. PTT Ned. NV, Wateringen; J. Jonasse, dir. hoofdpostkantoor Ede, PTT Post BV Kon. PTT Ned. NV, Ede; A.P. Kapaan, oud-toegev. medew. dir. Huisv. en Veiligh. Post Kon. PTT Ned. NV, 's-Gravenhage; Th. Schoemaker, accountmanager- plv. hoofd Verkoop, PTT Telecom BV Kon. PTT Ned. NV, Enschede; L. de Goede, chef werkvoorber.- plv. regio-chef Kabelnetten, PTT Telecom BV Kon. PTT Ned. NV, Belt-Schutsloot; M. Huntjens, medew. Planning Infrastr. PTT Telecom, distr. Maastricht Kon. PTT Ned. NV, Maastricht. V&W en LANDBOUW Officier Orde Oranje-Nassau: ir. J. Barkhof, plv. hoofddir. bij Kon. Ned. Toeristenbond ANWB, Voorschoten.

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: H.H. Tonkes, oud-voorz. Zuiveringschap Holl. eilanden en waarden, Dordrecht;ir. M. de Water, hoofding. -dir. bij Rijkswaterstaat dir. Limburg, Maastricht; ir. C. van der Burgt, oud-dir. Industr. Raad voor de Oceanologie, Nootdorp; ir. J.C. van der Lippe, Oegstgeest; ir. M.A. van Weel,dir. dienst Verkeer, Milieu en Vervoer prov. N-Brabant, Rosmalen; drs. D. Schermerhorn, dir. fin.-econ. beleid, PTT Post BV bij Kon. PTT Ned. NV, Sassenheim. Officier Orde Oranje-Nassau: ir. J.G. Thoma oud-hoofd Beheer en Onderhoud, Verkeersz. en -veiligh. Rijkswaterst. dir. Friesland, Grouw; A. Toet, oud-hoofd Ontwerpafd. Rijkswaterst. dir. Z-Holland, 's-Gravenhage; ing. J.S. Kramer, oud-hoofd afd. Planstudie, hoofdafd. Waterhuish. en Vaarwegen Rijkswaterst. dir. Flevoland, Lelystad; ing. C.T. Meijer, hoofd afd. Voorbereiding I bij Rijkswaterst. dir. N-Holland, Zaandam; ir. J.E. Smid, oud-hoofd hoofdafd. Stedebouw en Openbare werken Rijkswaterst. dir. Flevoland, Harderwijk; J.H.M. Vrancken, hoofd Bestuurs- en Juridische Zaken Rijkswaterst. dir. Limburg, Maastricht; ing. J.L. Vuurens, adv. Techn. Informatica Infrastr. Rijkswaterst., Meetkundige Dienst, Waddinxveen; mr. C.A. van Walre de Bordes, hoofd afd. Bestuurlijke Zaken Rijkswaterst. Hoofddir. Waterst., 's-Gravenhage; drs. A.Th.J.M. Burgers, oud-dijkgraaf polderdistr. Groot Maas en Waal, Weurt; ir. A.J. de Smit, hoofd afd. Verkeer en Vervoersbeleid- 1e plv. dir. Wegen, Milieu en Verkeer prov. N-Brabant, 's-Hertogenbosch; J.K. Alma, Heiloo; ir. P.H. Bon, oud-dir. alg. techn. dienst Hoogheemraadschap W-Brabant, Ulvenhout; drs. A.A. Vermeulen, dir. N.V. Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten, Ulvenhout; mr. L.J. de Jong, rijkshoofdinsp. verkeer, distr. West RIV bij Dir.-Gen. Vervoer-RIV, Nederlek; J.A. Jager, afd.hoofd N.V. Ned. Spoorw., Utrecht; drs. K.A.J. de Jong, oud-dir. Nemeog B.V. bij N.V. Ned. Spoorw., Driebergen-Rijsenburg; L.E. Nagel, fin. adv. Eurocontrol-Zaken Rijksluchtvaartdienst, dir. Luchtverkeersbeveiliging, Zoetermeer; mr. J. Biemond, dir. Rotterdam Airport bij N.V. Luchthaven Schiphol, Badhoevedorp; P.J. Legro, pres.-dir. Transavia Airlines, Wassenaar; J. Ran, hoofd Bureau Org. en Kwalit. Kon. Luchtvaart Maatschappij N.V., Aalsmeer; ir. T. van der Velde, hoofd Techn. Dienst bij Kon. Luchtv. Maatsch. N.V., Nijkerk; J. Kastelein, oud-hoofd Luchtv. Meteorol. Dienst bij Kon. Ned. Meteorol. Inst., Heemstede; J. de Pruis, sen. beleidsmedew. Dir. Veiligh. en Milieu Dir.-Gen. Scheepv. en Maritieme Zaken, Voorburg; drs. D. Frikkee, oud-deputy managing dir. Scandutch Kopenhagen bij Nedlloyd Rederijdiensten B.V., Eersel; J.N.F. Lameijer, dir. Kon. Ned. Redersver., Hendrik-Ido-Ambacht; drs. J. de Vilder, regiodir. Zuid-West PTT Post bij Kon. PTT Ned. NV, Vlaardingen; N.J.M. Biezen, dir. Nepostel bij Kon. PTT Ned. NV, Almkerk; ir. A. Boesveld, proj. leider Concernstaf Corporate Development bij Kon. PTT Ned. NV, Voorschoten; ing. A.A. Spanjersberg, dir. Techn. Ontw. Post Kon. PTT Ned. NV, Driebergen. Ridder Orde Oranje-Nassau: E. Boers, oud-hoofd afd. pers. en org. Waterschap Regge en Dinkel, Tubbergen; J. de Raad, oud-medew. proj. Van Ommeren Binnentankvaart BV, Dordrecht; J. Dorland, oud-voorz. WRM-examencomm. Innovam, Eemnes; H. Gaspers, oud-hoofd pers. zak. Rijkswaterst. dir. Friesland, Leeuwarden; ing. B. Haaijer, oud-rayonhoofd Cultuurtechn. Werken Rijkswaterst. dir. Flevoland, Dronten; ing. J.A. Handels, hoofdproj. leider Rijkswaterst. dir. Limburg, Kerkrade; ing. A. van den Hoven, oud-hoofd afd. Topogr. Inform. Goes Rijkswaterst., Meetk. Dienst, Goes; L.G. Janssen, oud-hoofd techn. dienst- plv. dienstkringhoofd Rijkswaterst. dir. N-Brabant, 's-Hertogenbosch; ing. M. Koldenhof, oud-hoofd dienstkring Autosnelwegen St. Joost Rijkswaterst., dir. Limburg, Maasbracht; W. Plugge, oud-hoofdproj. leider verbeteringsw. Rijkswaterst., dir. Z-Holland, Valkenburg; J. van Vliet, medew. afd. Verkeersrecht Rijkswaterst., Hoofddir. van de Waterst., Rijsenhout; ing. M.G.W. Cox oud-adv. hoofdgroep Verkeer, Waterst. en Milieu prov. Limburg, Gronsveld; M. Duiker, ambt. dienst Verkeer en Vervoer prov. Z-Holland, Alphen a-d Rijn; ing. J. Kampinga, oud-verkeersveiligheidsinsp., Dienst Verkeer en Waterst. prov. Drenthe, Assen; ing. J.W. van Soelen, oud-plv. hoofd afd. Wegenbouw prov. Gelderland, Zaltbommel; L.J. Wagenaar, ambt. dienst Verkeer en Vervoer prov. Z-Holland, Leiden; J.J.M. Bakker, secr.- penningm. Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, Sleeuwijk; E. Burgler, oud-secr. Zuiveringschap Drenthe, Assen; Th.P. Cambier, oud-dijkgraaf Waterschap 'Het Vrije van Sluis', Breskens; J.P. Engel, oud-dijkgraaf Waterschap 'De Proosdijlanden', Wilnis; R. Flisijn, oud-secr.-rentm. Waterschap De Groote Waard, Klaaswaal; C. van der Jagt, Puttershoek; ir. C.P. Kallewaard, hoofd Technische Dienst bij Waterschap De Maaskant, Rosmalen; ing. C.W. Klippel, oud-hoofd distr. 's-Gravenzande Hoogheemraadschap van Delfland, 's-Gravenzande; ing. H.C. Latjes, hoofd techn. dienst, distr. Den Helder bij Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier, Den Helder; T. Loman, watergraaf bij Waterschap van de Berkel, Almen; M.J. Oldenbandringh, oud-secr. Waterschap Eemszijlvest, Siddeburen; L. van Petersen, oud-secr. Waterschap 'De Bovenvecht', Nijverdal; C. van der Plas, oud-secretaris bij Waterschap De Veenmarken, Assen; G. Stegeman, oud-secr. Waterschap Westerkwartier, Kommerzijl; ing. A. Vethman, oud-dir. Techn. Dienst Waterschap Westfriesland, Schagen; H. Voogt, oud-hoofd techn. dienst Waterschap De Brielse Dijkring, Spijkenisse; A. Mulder, oud-hoofd techn. dienst Waterschap Noord-Veluwe, Elburg; A. van Spronsen, oud-dijkgraaf- oud-hoogheemraad Hoogheemraadschap Delfland, 's-Gravenhage; E.J.A. Jansen, directielid Verhoeve en Faber B.V., Huissen; J. Dorland, oud-voorz. WRM-examencomm. Innovam, Eemnes; C. Dessens, oud-hoofd lijnwerkplaatsen Feyenoord en Watergraafsmeer N.V. Ned. Spoorw., Rotterdam; A.H.J. Michielse, chef de Bureau N.V. Ned. Spoorw., Wadenoijen; C.N. Stad, oud-hoofd Sectie Radar- Schiphol Rijksluchtvaartdienst, dir. Luchtverkeersbeveiliging, Amsterdam; M. Baanstra, oud-sen. medew. Bur. Planning en Onderz. Kon. Luchtv. Maatsch. N.V., Nieuwkoop;drs. P.A. van 't Haaff, oud-hoofd Afd. Kwalit., Bur. Org. en Kwalit. Kon. Luchtv.