Stijging netto winst Orthocenter elf pct

De nettowinst van Orthocenter is vorig jaar met elf procent gestegen tot bijna 1,59 miljoen gulden.

De winst per aandeel groeide van 62 cent tot 69 cent. De omzet in 1990 bedroeg 5 miljoen. Orthocenter verwacht dat in 1991 omzet en winst verder zullen stijgen.

Aandelen Orthocenter worden op de incourante markt verhandeld. Orthocenter exploiteert poliklinieken voor orthodontie in Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Castricum en Zaandam.