Start in rode cijfers, dit jaar 130 banen weg

ROTTERDAM, 29 APRIL. Het uitzendbureau Start - waarin overheid, werkgevers en werknemers deelnemen - wil voor het eind van dit jaar 130 banen schrappen. De non-profit organisatie die werklozen aan een tijdelijke baan probeert te helpen, lijdt voor het eerst sinds de oprichting in 1978 verlies.

Het bestuur van de stichting Start heeft dit vanochtend bekendgemaakt. Het bureau staat op dit moment voor tien miljoen gulden in de rode cijfers. De reorganisatie van Start moet in mei beginnen en voor het eind van dit jaar voltooid zijn.

Volgens het bestuur zal dat de reorganisatie geen gedwongen ontslagen tot gevolg hebben. Er is een vacaturestop ingesteld en het bestuur heeft inkrimping van een aantal lopende projecten aangekondigd. Volgens algemeen-directeur S. Attema moet Start als stichting zonder winstoogmerk en zonder subsidie eventuele verliezen uit de eigen reserves compenseren. “Om die reden is onder meer besloten de omvang van de organisatie aan te passen” aldus Attema.

Vorig jaar zomer werd het tekort van Start al vertrouwelijk aan werkgevers en vakbonden bekend gemaakt. De directie zei toen dat het verlies tussen de vijf en tien miljoen gulden lag, en er werd een plan van aanpak opgesteld om uit de problemen te komen. Volgens een woordvoerder van de vakcentrale FNV zijn de verliezen vooral ontstaan door de dure projecten die Start begeleidt. “Vooral de projecten voor gehandicapten kosten veel geld en leveren weinig tot niets op,” aldus de FNV-woordvoerder.

Nu het destijds afgesproken plan klaar is, heeft vooral de vakbond Abvakabo kritiek op de wijze waarop Start de inkrimping wil aanpakken. Die betreft vooral het bureaucratische karakter van de beleidsvorming.

Jaarlijks bemiddelt Start voor meer dan 100.000 mensen, van wie ongeveer een derde behoort tot de doelgroepen langdurig werklozen (langer dan twee jaar), gehandicapten en herintredende vrouwen. De projecten die Start opzet en begeleidt, draaien vrijwel allemaal op externe financiering.

Er werken 1.160 mensen bij Start. Het bureau is met een omzet van 600 miljoen gulden na Randstad de grootste uitzendorganisatie in Nederland.

Directeur Attema wijt het verlies van Start aan grote investeringen van de uitzendorganisatie in het afgelopen jaar.

“Afgaande op optimistische prognoses hebben we flink genvesteerd in onze sociale doelstellingen en in de mensen die hier werken. De optimistische prognoses zijn echter niet uitgekomen,” aldus Attema. De voorspelde groei van 10 tot 15 procent in de voor Start belangrijke technische sector is het afgelopen jaar ver bij de verwachtingen achtergebleven.

De directeur wijst de Golfoorlog en het sinds september “voorzichtig” geworden bedrijfsleven als hoofdoorzaken voor deze ontwikkeling aan. Attema wilde vanochtend niet in detail treden over de moeilijkheden bij Start.

De concurrentie van commerciTREMA NA AFBREKING ONDERDRUKT ele uitzendbureaus maakt de positie van Start op de uitzendmarkt gevoelig. 1990 was voor de meeste commerciele uitzendbureaus een zeer goed jaar. Volgens de Algemene Bond van Uitzendondernemingen groeide de totale omzet van de branche vorig jaar met 12,5 procent naar 5,3 miljard gulden. De grootste omzetgroei boekten de uitzendbureaus in de medische (23 procent), administratieve (18 procent) en industriele sector (11 procent). Alleen in de voor Start zo belangrijke technische sector liep de omzet in 1990 terug met 3 procent.