Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Officier Orde Oranje-Nassau: mr. J. W. P. Albers, Nuenen, bestuurslid Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie Amsterdam; H. J. Budel, Voorschoten, voorheen sen. org. advis. tevens plv. dir. van SoZaConsult min. van soc. zaken en werkgel.; J.G.M. Daeter, Gouda, dir. Arbeidsbureau Centr. Best. Arbeidsvoorz. te Rijswijk; D. B. Kagenaar, dir. Med. Zaken GAK Amsterdam; J. Mennen, Blerick, dir. distr.kant. Nijmegen van de Soc. Verzekeringsbank Amstelveen; A.D.J. van Riel, dir. Sticht. Philips' Pensioenfondsen A en B NV Philips' Gloeilampenfabrieken Eindhoven; mr. W.J. de Rijk, Delft, voorh. medew. bijz. opdr. bij de hoofddir. Soc. Verz. van het Dir.-Gen. Sociale Zekerheid van het min. van soc. zaken en werkgel. W. Ruggenberg, Breda, voorz. Alg. Bond Uitzendondernemingen (ABU) te Amsterdam; mr. P.A. Schaafsma, Santpoort-Noord, pres.-dir. Soc. Verzekeringsbank Amstelveen; G.J. Smits, Maastricht, voorh. dir. Arbeidsbur. van het Centr. Best. Arbeidsvoorz. te Rijswijk. Ridder Orde Oranje-Nassau: A. A. Andeweg, Amsterdam; A. M. Bakker, Badhoevedorp, man. beheer Ned.afd. Vastgoed van het GAK Amsterdam; W. van Blitterswijk, 's-Gravenhage, hoofd secretariaat centr. afd. financien en management informatie bij de dienst voor het stoomwezen van het min. van soc. zaken en werkgel.; mevr. M.M. Burgers, voorh. dir. van de AGK-bedrijven te Amsterdam; ing. F.X.H. Dohmen, Beek, Area Engineer- hoofd Onderhoudsdienst bij DSM Kunststoffen BV Geleen; mevr. mr. V. Domela Nieuwenhuis Nijegaard, Amsterdam, beleidsmedew. FNV; ing. J.W. Duguesnoy, Spijkenisse, Section Head Synthetische Carbon Zuren Fabr. Shell Ned. Chemie BV Pernis; A. Fogarin, Amsterdam; J.G. Herts, Heiloo, sen.-consulent Arbeidsbur. Haarlem van het Centr. Best. Arbeidsvoorz. Rijswijk; J.H. Jetten, Heeswijk-Dinther; F. M. de Jong, 's-Gravenhage, beleidsmedew. afd. Ouderenregelingen Dir.-Gen. Sociale Zekerheid van het min. van soc. zaken en werkgel.; mevr. H.W. Korteweg-Bouwens, Overpelt (Belgie), voorh. dir. Bur. voor Chr. School- en Beroepskeuze Eindhoven; R.H. Lanting, Lunteren, hoofd Interne Accountantsdienst GAK Amsterdam; N. Otte, Hoevelaken, hoofd Pers. zaken Kon. Landre & Glinderman NV Diemen; H.G. Oude Brinkhuis, hoofd Pers. zaken en Org. bij Stork Services BV Hengelo (O); G.A. van Pelt, 's-Gravenhage, beleidsmedew. hoofdafd. Werkloosheidsregelingen van het Dir.-Gen. Sociale Zekerheid van het min. van soc. zaken en werkgel.; drs. P.J.M. Reumkens, Sittard, hoofd Pers.beheer en Ontw. DSM Limburg BV Geleen; mevr. M.J.J.G. Schreurs, Eindhoven, insp. van de arbeid in het 1e distr. van de Arbeidsinspectie Maastricht van het min. van soc. zaken en werkgel.;C.H. Smitskamp, voorh. hoofd Centrale Pers.zaken Papierfabr. 'De Hoop'; H. Bos en Zonen BV Eerbeek; F. Speksnijder, Edam, voorh. distr.best. FNV voor de Flevopolders en N-Holland; G. Termorshuizen, Utrecht, secr. bondsbestuur van de Hout- en Bouwbond CNV; A.C. de Vries, Gouda, voorh. best. in alg. dienst bij de FNV; W. de Vries, Harlingen, adj.-dir. distr.kant. Leeuwarden van het GAK Amsterdam; A. Zandstra, Drachten, distr.best. bij de Hout- en Bouwbond CNV; A. van Zanten, Drachten, voorh. dir. Produktie Stork Friesland BV te Gorredijk en te Wolvega;