Shamir torpedeert afspraak met Baker over conferentie

TEL AVIV, 29 APRIL. De Israelische premier Yitzhak Shamir heeft een afspraak tussen de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken James Baker en zijn collega David Levy over het karakter van de voorgestelde regionale vredesconferentie getorpedeerd.

Baker en Levy kwamen vorige week overeen dat zo'n conferentie een half jaar na de openingsceremonie weer zou kunnen worden bijeengeroepen voor het aanhoren van verslagen over het verloop van rechtstreekse Israelisch-Arabische vredesbesprekingen. Volgens Levy werd de desbetreffende afspraak na vooroverleg met Shamir en minister van defensie Moshe Arens gemaakt. Shamir liet zijn woordvoerder gisteravond echter verklaren dat er slechts sprake kan zijn van een eenmalige bijeenkomst van de door de presidenten George Bush en Michail Gorbatsjov bijeen te roepen regionale vredesconferentie.

Shamir, die wordt gesteund door de haviken in zijn partij, vreest dat instemming met herbijeenroeping van de conferentie dit lichaam in de loop van het onderhandelingsproces tot de door Israel afgewezen internationale vredesconferentie zal ombuigen.

Vanmiddag komen in de Knesset, het parlement, enkele moties van wantrouwen tegen de regering-Shamir in stemming naar aanleiding van wat de oppositie het opzettelijk missen van een vredeskans noemt. De oppositie wijst daarbij onder andere op de stichting van nieuwe nederzettingen tijdens het bezoek van Baker.

Politieke kringen in Jeruzalem gaan er vanuit dat Baker, ondanks de moeilijkheden waarop hij tijdens zijn pendeldiplomatie is gestuit, over enkele weken naar het Midden-Oosten zal terugkeren om de basis voor de regionale vredesconferentie te leggen. In de Israelische pers wordt gespeculeerd op zware Amerikaanse druk op Jeruzalem om zijn standpunten op enkele punten te versoepelen. De Republikeinse minderheidsleider in de Senaat, Robert Dole, zei gisteren dat Washington misschien zijn hulp zal moeten heroverwegen aan landen in het Midden-Oosten die niet willen meedoen aan het vredesproces.