Poolse kerk wil geen scheiding kerk en staat

WARSCHAU, 29 APRIL. De Poolse bisschoppen hebben zich tegen de scheiding van kerk en staat uitgesproken. Zij eisen dat de bepaling over de scheiding van kerk en staat niet terugkeert in de nieuwe Poolse grondwet.

In een verklaring zegt het Poolse episcopaat het een schadelijke misvatting te vinden dat alleen de leken-maatschappij vrijheid en gelijkwaardigheid garandeert.

De kerk, die een steunpilaar was voor de vakbond Solidariteit in de strijd tegen de voormalige communistische regering, vindt dat de “waarden van de Poolse geschiedenis” in de grondwet moeten worden vastgelegd. Het episcopaat is van mening dat onder andere het verbod op abortus en het recht van de kerk om religieus onderwijs in de scholen te geven in de grondwet moeten worden verankerd. “De missie van de katholieke kerk en de doelen van de Poolse staat vullen elkaar aan', aldus de bisschoppen in het communique. “Het is daarom van belang de noodzaak te onderstrepen van een samenwerking tussen organen van de staat en de katholieke kerk.”

De Poolse bisschoppen wijzen de scheiding van kerk en staat in de huidige grondwet van de hand. “De nieuwe constitutie dient te breken met de formule van scheiding tussen kerk en staat omdat deze voortkomt uit de slechte verbinding met de tijden van het totalitarisme toen de staat de kerk overheerste.” De bisschoppen vinden dat de staat de kerk moet erkennen als publiekrechtelijke instelling die staatstaken - zoals onderwijs - kan vervullen.

Het communique is gepubliceerd met het oog op 3 mei, een dag waarop Polen de tweehonderste verjaardag van de eerste Poolse grondwet viert. Bovendien is een speciale commissie van het Poolse parlement, de Sejm, bezig met het opstellen van een niet-communistische grondwet. De kerk eist een gepriviligieerde plaats in de nieuwe grondwet.

Andere kerkgenootschappen zijn verontrust over een speciale plaats voor de katholieke kerk. De bisschoppen zien zich echter gesterkt door de paus die op 1 juni in Polen op bezoek komt, het eerste pausbezoek na de val van de communisten.

    • Doorcorrrespondent Derk-Jan Eppink