Onderwijs en Wetenschappen

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: prof. dr. S.Th.M. Ackermans, hoogl. TU Eindhoven; prof. dr. ir. H. van Bekkum, hoogl. TU Delft, Vlaardingen; prof. dr. P.J.D. Drenth, hoogl. VU Amsterdam- pres. Kon. Ned. Akad. v. Wet., Amsterdam; prof. dr. H.W. von der Dunk, oud-hoogl. RU Utrecht, Bilthoven; prof. dr. ir. P. Eijkhoff, oud-hoogl. TU Eindhoven- lid Kon. Ned. Akad. v. Wet., Son; drs. S.J.C. van Eijndhoven, dir.-gen. Voortgezet Onderwijs, tevens dir.-gen. Basisonderwijs min. van Ond. en Wet. Zoetermeer, Amsterdam; prof. dr. J.C. Heesterman, oud-hoogl. RU Leiden, Oegstgeest; A. de Jager, dir.-gen. Onderwijs en Inspectie, tevens insp.-gen. Onderwijs mini. van Ond. en Wet. Zoetermeer, Waddinxveen; prof. dr. M.J. Janssen, hoogl. RU Groningen, Haren; prof. dr. M. de Jonge, oud-hoogl. RU Leiden;

prof. dr. D.J. van de Kaa, lid Kon. Ned. Akad. van Wet.- dir. Ned. Inst. voortgezet wet. onderzoek op het gebied van mens- en maatsch. wet. (NIAS)- buitengew. hoogl. Univ. v. Amsterdam, 's-Gravenhage; prof. dr. C. Kalkman, oud-hoogl. RU Leiden- oud-wetensch. dir. Onderzoekinst. Rijksherbarium- Hortus Botanicus Leiden; prof. dr. G.J. Leppink, oud-hoogl. RU Utrecht, Odijk; prof. dr. J.D. Mulder, oud-hoogl. RU Leiden, Noordwijk; prof. dr. ir. W.M.J. Schlosser, oud-hoogl. TU Eindhoven, Helmond; prof. dr. J.H.G. Segers, hoogl. Kath. Univ. Brabant. Tilburg, Goirle; dr. A.W. Willemsen, oud-biblioth. Kon. Bibl. 's-Gravenhage, Utrecht; prof. dr. ir. P.J. Zandbergen, lid Kon. Ned. Akad. van Wetensch.- hoogl. Univ. Twente Enschede, Boekelo. Officier Orde Oranje-Nassau, bij bevordering: H.W. van den Brink, oud-lid Dag. Best. Chr. Pedag. Centr. (CPS) Hoevelaken, Schagen. Officier Orde Oranje-Nassau: ing. W. Beukelman, univ. hoofddoc. TU Delft, Pijnacker; B.L.M. van Cleef, oud-coord. Rechtspositie en Arbeidsvoorw. Dienst Pers. en Welzijnszaken Bur. RU Leiden, Oegstgeest;

ir. P.J. Corzilius, stage-coord. Bur. Internat. Betr. TU Eindhoven, Venray; J.G.W. Delsman, ambtenaar min. van ond. en wet. vestiging Groningen, Peize; J.J.E. van Dooremaal, ambtenaar min. van ond. en wet. Zoetermeer, 's-Gravenhage; mevr. dr. B. Evers-Emden, univ. doc. Univ. van Amsterdam, Amsterdam; M.G.G. Goessens, oud-rector Eijkhagencollege Landgraaf, Hulsberg; drs. J.H.M. Ham, studentendec. Univ. Twente Enschede, Haaksbergen; A.C. Janssen, secr. faculteit der Econ. Wetensch. Kath. Univ. Brabant Tilburg, Raamsdonk; E.L. Kruyne, oud-insp. voortgezet ond. min. van ond. en wet. Zoetermeer, Rotterdam; L. Luijendijk, oud-dir. Chr. M.T.S. 'Scutos' Utrecht- lid Onderwijsraad 's-Gravenhage, Bilthoven; drs. J.W.J.H. Noor, oud-rector Odulphuslyc. Tilburg; A.C. van Pelt, dir. Bur. Ned. Genootschap van Leraren (NGL) Dordrecht, Zwijndrecht; mr. I.A. van Roijen, hoofd Centr. Jur. Afd. Dienst Alg. Zaken van het Bur. van de Univ. van Amsterdam, Amstelveen; S.P. Rozendaal, bouwgemachtigde Acad. Ziekenh. Maastricht; drs. J.H.M. Seegers, oud-rector Oelbert-gymn. Oosterhout;

H.M. Suiskens, ambtenaar min. van ond. en wet. Zoetermeer, Reeuwijk; A. van Triest, oud-rector Chr. scholengem. Aalten; C.A. Verbree, oud-rector scholengem. Merwedrecht Dordrecht, Gorinchem; M. Visser, coord. insp. min. van ond. en wet. Zoetermeer, Hendrik Ido Ambacht; J.Ch.F. de Vries, insp. basisond. min. van ond. en wet. Zoetermeer, Norg; drs. W.P.B.M. Welsing, voorz. Coll. van Best. Rijkshogeschool, opl. tot vertaler Maastricht, Bunde; drs. G.C.G.M. de Wild, insp. basisond. min. van ond. en wet. Zoetermeer, Etten-Leur; A.Ph. Wijkamp, oud-rector rijksscholengem. 'F.A. Minkema' Woerden, Utrecht; ing. H.B. Zeedijk, insp. voortg. ond., belast met toezicht op het beroepsond. (BO- WJ) min. van ond. en wet. Zoetermeer, Gouda. Ridder Orde Oranje-Nassau: P.W.M. Absil, oud-adj.-dir. R.K. Lagere Tech. Streeksch. Heythuysen; Ch.M.H. Aerts, oud-docent St. Maartenscoll. Maastricht, Cadier en Keer; C.G. van Asten, oud-dir. school voor Voortg. Spec. Ond. 'De Schans' Terneuzen; C.L. Beverloo, oud-admin. scholengem. Chr. Lyc.-Havo Gouda; D.A. Bobbe, oud-waarn. dir. Catharijne College Utrecht; J. Borsboom, ambtenaar min. van ond. en wet. Zoetermeer, 's-Gravenhage; G.P. Brouwer, oud-conrector- oud-plv. rector Titus Brandsma scholengem. Bolsward; B. Donks, vice-voorz. Sticht. Rijdende Scholen Apeldoorn- best.lid Eur.

Federation for the Education of the children of Occupational Travellers (Efecot)- vice-voorz. Eur. Showmen's Union (ESU-UFE)- voorz. Nat. Bond van Kermishouders (Bovak), Apeldoorn; B. van Duffelen, oud-doc. Gooise M.T.S. Hilversum; mevr. G.H. Ebels, oud-medew. pers.beoordeling- hoogleraarsbenoemingen RU Groningen; A.D. Fierlier, oud-dir. Chr. scholengem. voor Havo- Mavo 'J.R. Snoeck Henkemans' 's-Gravenhage, Schiedam; K. Frankruijter, oud-dir. Chr. basisschool 'De Rengersborg' Farmsum, Delfzijl; W.M. Fuykschot, oud-voorz. Sticht. voor Alg. Chr. Voortg. Beroepsond. Amsterdam en Zaanstreek, Zaandijk; G.W. van den Ham, oud-dir. basisschool, uitgaande van de Leeuwarder Schoolver., Goutum; F.G. van Heel, Ulft; C.P.J. Heemskerk, projectleider- beheerder afd. Keuringen Inst. voor Wegtransportmiddelen bij de Ned. Org. voor Toegepast Wet. Ond. (TNO) 's-Gravenhage, Naaldwijk; R.J. Hein, oud-doc. Coornhert scholengem. Haarlem, Bloemendaal; P.J. de Hek, oud-doc. aan de scholengem. 'Hilfertsheem-Beatrix' Hilversum, Baarn; P.C.J. Heijneman, doc. en ass.- studieleider opl. Tolk-Vertaler Engels- lid verscheidene staatsexamen-commissies, Voorschoten;

G.M. Hilderink, oud-doc. Gem. Techn. School Breda, Bavel; H. Hilgeman, oud-doc. Chr. Mavo 'Juliana' Katwijk, Wassenaar; C.A. Holtslag, dir. Sticht. Opl. Verzorgende en Dienstverlenende Beroepen Bunnik, IJsselstein; J.B. Hornman, oud-dir. Kath. Middelbare Techn. School Utrecht, Elshout; G.L. Huffenreuter, ambtenaar min. van ond. en wet. Zoetermeer; G.J. Jansen, oud-dir. Pr. Willem-Alexanderschool voor Chr. Mavo Leiden; drs. A.C. de Jong, plv. rector St. Janscollege 's-Gravenhage, 's-Gravenzande; mevr. A.W. de Jong, oud-hoofd Dienst Alg. Voorzieningen Faculteit der Geneesk. Univ. van Amsterdam, Amstelveen; T. van de Kamp, oud-dir. Chr. school voor Mavo 'De Brouwerskamp' Nunspeet; mevr. S. Kingma, oud-adj. -dir. Chr. scholengem. 'De Schakel' Sneek, Bolsward; W.P.M. Kips, oud-dir. Kon. Wilhelminaschool voor Spec.- en Voortg. Spec. Ond. Goes, 's-Heer Hendrikskinderen; J.A. de Klerk Wolters, dir. Chr. Ondernemersschool Apeldoorn, Beekbergen; ir. S.J.G. van der Knaap, oud-doc. Hogeschool voor Beroepsond. 's-Hertogenbosch, Heeswijk-Dinther; D.A. Koebrugge, oud-dir. Chr. Mavo Den Ham; drs. C.M. Koopman, oud-doc. Kath. Leergangen Tilburg, Haelen; G. Koppelaar, dir. Scholengem. voor Geref. Beroepsond. Amersfoort; J.N. Kuneman, oud-doc. Techn. School Doesburg, Drempt; mevr. J.C. de Leeuw, oud-adj.- dir. scholengem. 'De Burgh' Eindhoven; ing. M. de Leeuw, medew. Univ. Twente Enschede, De Lutte; G.Th. Luiking, oud-doc. Eemlandcoll. Amersfoort; mevr. M.Th. Man, hoofd Protocollaire Zaken RU Utrecht, Bilthoven; S.P.F. Manders, doc. Ashram College Alphen a-d Rijn; H.W. Metaal, oud-regionaal consulent Sticht. Reg. Org. voor het Leerlingwezen Z-Holland Zuid, Schiedam; C.J. van der Meulen, hoofd Bur. Medische Bibliotheek VU Amsterdam, Amstelveen;

J.J.M. Moonen, oud-dir. basisschool 'St. Bernardus' te Best; drs. H.J. Mylanus, oud-doc. Dr. Nassaucollege Assen, Nij Beets; mevr. H.M. van Ommen, oud-dir. Prot. Chr. basisschool 'Koningin Juliana' Ommen; G.J. Overbeeke, oud-dir. Ds. D.L. Aangeenbrugschool voor basisond. Terneuzen; J. Pol, oud-plv. rector Openbare scholengem. Bataafse Kamp- Drieneres Hengelo; W. van de Pol, oud-penningm. Chr. Hogeschool 'Felua' Ede, Veenendaal; A. Putter, Naaldwijk; P. de Raaf, oud-dir. Chr. scholengem. 'De Gordelweg' Rotterdam; J. Schipper, oud-dir. Zeewijkschool voor basisond. Beverwijk; K.O. Schouwstra, onderwijsbestuurder op landelijk- regionaal- plaatselijk niveau, Beetsterzwaag; A.H. de Smet, oud-dir. St. Willibrordus Mavo Valkenswaard, Soerendonk; J.M.C.S. Sprokel, oud-conrector Jeanne d'Arc College Maastricht; ir. G. Stolk, voorz. Ver. voor Chr. Ond. op Reformat. Grondslag Dordrecht- oud-adj.-dir. HTS. Dordrecht; G. Streefland, dir. Maritiem Inst. IJmond IJmuiden;

W. Termorshuizen, hoofd Stralingsbeschermingsdienst Academisch Ziekenh. Leiden, Oegstgeest; T.L.E. Tjin-a-Lien, coord. emancip. bel. allochtonen Haagse Hogeschool, 's-Gravenhage; mevr. L.M.C.H. Trimbos, oud-dir. basisschool 'St. Jan' Vught; A. van Tuinen, doc. Kottenpark College Enschede; W.C. Veenendaal, hoofd bur. Theol. Univ. Geref. Kerken Nederland Kampen; B.P. in 't Veld, oud-plv. dir. Pr. Juliana scholengem. Chr. Mavo en Havo Dordrecht; W. Verhoek, oud-dir. Prot. Chr. basisschool 'Amalia-Astro' Baarn; J.J.A. Verveer, ambtenaar min. van ond. en wet. Zoetermeer, 's-Gravenhage; drs. H.H. van Vlodrop, Boxmeer; R. Vriesema, dir. Prot. Chr. basisschool Koekange; H.G. Vunderink, Nijbroek; T.C. Wielsma, dir. Chr. Mavo 'De Uylenburcht' Uithoorn; P.C.J. Wiercx, oud-dir. school voor Spec. Ond. 't Zand Tilburg, Goirle; P. Willekes, coord. Bewaking en Beveiliging Roeterseiland-complex Univ. van Amsterdam, Alkmaar;

F. Witzel, oud-dir. basisschool 'G.J. van Rootselaar' Nijkerkerveen; ing. K. van Woerkom, medew. faculteit der Luchtvaart- en Ruimtevaarttech. TU Delft, Zoetermeer; S. van Wijngaarden, oud-admin. hoofdambt. RU Groningen; F. van Zutphen, oud-alg. dir. International School Beverweerd Werkhoven. O&W en DEFENSIE Officier Orde Oranje-Nassau: dr. ir. A. van Meeteren, dir. Inst. voor Zintuigfysiologie bij de Ned. Org. voor Toegepast Natuurwetensch. Ond. (TNO) 's-Gravenhage, Soesterberg; dr.ir. H.J. Pasman, dir. Technol. Research Ned. Org. voor Toegepast Natuurwetensch. Ond. (TNO) 's-Gravenhage, Wassenaar; H.F. Steenhoek, hoofd afd. Scheepsakoustiek Ned. Org. voor Toegepast Natuurwetensch. Ond. (TNO) 's-Gravenhage, Pijnacker. O&W en SOCIALE ZAKEN Ridder Orde Nederlandse Leeuw: mevr. prof. dr. H.M. Langeveld, hoogl. Emancipatievraagst. Erasmus Univ. Rotterdam, Leiden. O&W en VROM Officier Orde Oranje-Nassau: Ir. J.A.J. Blijlevens, projectmanager nieuwbouw Ac.

Ziekenh. Maastricht, Meerssen. O&W en WVC Ridder Orde Nederlandse Leeuw: Prof. dr. H.F.R. Prechtl, hoogl. RU Groningen; Prof. dr. A. Struyvenberg, oud-hoogl. RU Utrecht, Oegstgeest. Officier Orde Oranje-Nassau: H. Michel, lid Raad van Toezicht Ac. Ziekenh. Groningen. O&W, NED.-ANTILLIAANSE en ARUBAANSE ZAKEN en WVC Ridder Orde Nederlandse Leeuw: Prof. dr. J.W.F. Beks, hoogl. RU Groningen.