Nog weinig enthousiasme voor nieuwe staatslening

ROTTERDAM, 29 APRIL. De dinsdag aangekondigde 15-jarige staatslening heeft de Staat de eerste twee dagen minder opgeleverd dan waarop zal zijn gerekend. Dinsdag deed de 8,5 procent lening in de grijze handel 99,80%, hiermee een rendement biedend, dat door enthousiaste handelaren tot 5 basispunten beneden het niveau van de 10-jarige was geduwd.

De redenering die hieraan ten grondslag lag, is dat de lening bedoeld is voor Nederlandse levensverzekeringsmaatschappijen die hem aankopen als onderpand voor specifieke verzekeringsprodukten zoals koopsommen. De stukken verdwijnen dus in de kluizen en keren niet terug in de handel. Toen donderdag door de agent een bijna even hoge koers van 99,75% was neergezet, bleken deze beleggers echter te talmen. Twijfel over de renterichting zal hieraan mede ten grondslag hebben gelegen, zeker in een week dat het in de VS bestaande positieve rendementsverschil van de dertigjarige tegenover tienjarige leningen tussentijds met enkele basispunten opliep tot bijna 20. Vrijdagochtend zette de agent een koers van 99,55% neer, hetgeen die dag een oogst van (f) 1,5 miljard zou opleveren. Aangezien ook bij de 10-jarige leningen een rentestijging optrad, bleef een duidelijk negatief rendementsverschil voor de 15-jarige gehandhaafd.

In vergelijking met de Duitse obligatiehandel traden nauwelijks schommelingen op. Vermeldenswaard is dat, in weerwil van officiele schattingen die van een duidelijke vertraging van de Duitse economische groei uitgaan, de feitelijke geldgroeicijfers (20% in februari) en de 5% reele groei van groothandelverkopen in maart op een stevige groei duiden. In dit licht bezien is het aarzelende gedrag van de Bundesbank om tot renteverlaging over te gaan goed te verklaren.

EUROKAPITAALMARKT

De afgelopen week stond in het teken van staatsleningen, die zowel op de binnenlandse als op de eurokapitaalmarkt werden uitgebracht. In Amerika werd een begin gemaakt met de veiling van overheidspapier voor een totaalbedrag van meer dan 70 miljard dollar, verspreid over drie weken. Afgelopen week stond een 21 miljard dollar omvattende veiling voor 2- en 5 jaars notes op het programma. Het verloop hiervan was goed, getuige de rendementen op de kapitaalmarkt die ondanks het extra aanbod stand konden houden.

Japanse obligaties daarentegen moesten enkele basispunten toegeven na de emissie van een 10-jaars lening. Woensdag was het Verenigd Koninkrijk aan de beurt, waar een (L) 1,2 miljard grote veiling plaatsvond van een lening met een coupon van 10% en een looptijd van 5 jaar. De lening werd vier keer overschreven, hoewel dit cijfer enigszins geflatteerd is doordat veel inschrijvingen tegen een lage koers plaatsvonden.

Spanje besloot om het ECU-segment van de eurokapitaalmarkt aan te boren met een ECU 1 mrd. grote 9% lening, met een looptijd van 5 jaar. Naast het streven van Spanje om de ECU-markt verder te ontwikkelen speelde, evenals bij de Nederlandse staatslening, het argument van verlenging van de gemiddelde looptijd van de staatsschuld een rol om de emissie op de ECU-markt uit te brengen. Het doorslaggevende criterium vormde echter het hogere rentebedrag, verbonden aan een peseta-lening. Voor een lening met dezelfde looptijd zou de Spaanse overheid op de binnenlandse markt ruim 3 % meer aan rente hebben moeten betalen. Onder de (vrij stringente) vooronderstelling van een gelijkblijvende peseta-koers dus een besparing van circa Ecu 30 miljoen ((f) 69 miljoen) op jaarbasis. Hoewel beleggers gehoopt hadden dat de lening in het 7 jaars segment zou worden uitgegeven was de belangstelling toch bijzonder groot. De uitgiftekoers van 99,70% genereerde een effectief rendement van 9,08%.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank Robeco.