Nieuw-Zeeland en Frankrijk zijn weer bevriende naties

WELLINGTON, 29 APRIL. De Franse premier Michel Rocard heeft vandaag tijdens een bezoek aan Nieuw Zeeland officieel zijn verontschuldigingen aangeboden voor de Franse aanslag op het Greenpeace-schip Rainbow Warrior in 1985.

Bij die aanslag in de haven van Auckland kwam de Nederlandse Greenpeace-fotograaf Fernando Pereira om het leven. “Mijn land was schuldig aan een foute handeling. Het is van vitaal belang voor het beeld van Frankrijk, dat we deze zaak nu achter ons laten liggen”, aldus Rocard, die een verdrag tekende voor een hernieuwde vriendschap tussen Frankrijk en Nieuw-Zeeland.

De Nieuw-Zeelandse premier Jim Bolger zei te hebben uitgezien naar betere verhoudingen met Frankrijk, maar wees Rocard er op dat zijn land gekant blijft tegen de Franse kernproeven in de Stille Oceaan. “Als die proeven nodig zijn, moeten ze maar in Frankrijk zelf plaatshebben”, aldus Bolger. Rocard zei dat de proeven zullen worden stopgezet wanneer de internationale situatie nucleaire ontwapening mogelijk maakt. Hij voegde er aan toe dat de proeven veilig zijn en dat daarvoor binnenkort bewijsmateriaal wordt geleverd.

De activiteiten die voortvloeien uit het getekende vriendschapverdrag zullen in eerste instantie door Frankrijk worden gefinancierd. Parijs werd na arbitrage door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Javier Perez de Cuellar, in het geschil tussen de beide landen over de Rainbow Warrior-affaire, opgedragen ruim twee miljoen gulden bij te dragen aan de overeenkomst die de betrekkingen zou moeten verbeteren.

    • Hans van Kregten