'Kans groeit op kabinet zonder CDA'

DEN HAAG, 29 APRIL. Nu de VVD dit weekeinde in Amsterdam de praktische blokkades voor samenwerking met de PvdA heeft geslecht, acht D66-leider Van Mierlo “in staatkundige zin” de kans groeiende op een kabinet zonder CDA.

Of het in politieke zin ook mogelijk is, hangt nu naar zijn mening af van de wijze waarop PvdA en VVD weten te breken met hun tegengestelde opvattingen op vele terreinen.

Daarbij gaat het, aldus Van Mierlo, vooral over opvattingen over de rol van de centrale overheid, de overheidsuitgaven en over loon- en prijspolitiek. “Anders kun je wel zeggen we gaan daar een kabinet mee maken, maar dan wordt het een nog grotere troep dan we nu al hebben”, aldus Van Mierlo. In een radio-uitzending van de Tros noemde hij armoede het sterkste element dat de huidige coalitie van CDA en PvdA bijeen houdt.

Hun slechte positie in de opiniepeilingen is: “een buitengewoon armoedig bindmiddel”.