Kabinet Nederlands- Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Ridder Orde Oranje-Nassau: H.J. Maat, voorm. hoofd Alg. Zaken Stichting voor Culturele Samenwerking (Sticusa), Amsterdam. NEDERLANDSE ANTILLEN Officier Orde Oranje-Nassau: L.F.J. Butot, voorm. hoofd Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting, Curaao; A.A. Constancia, dir. Sociale Verzekeringsbank, Curaao; F. de A. Kleinmoedig, voorm. hoofd Registratuur, Secretarie en Expeditie eilandgebied Curaao; docent opleiding Archiefverzorging, Curaao; ing. A.R. Kook, alg. dir. Setel N.V.; bestuurslid- voorz. verscheidene instellingen op sociaal gebied, Curaao; mevr. N. Moreno-Curiel, dir. Morris E. Curiel & Sons Inc. en La Casa Amarilla; voorz. Stichting Alese Curiel, Curaao; C.F. Reudink, hoofd Meteorologische Dienst; bestuurslid Vereniging Nationale Blindenzorg, Curaao; R.J. Sammy, voorm. landsambtenaar, Curaao; R.G. Willems, alg. dir. C. Winkel & Zonen N.V.; bestuurslid- voorz. verscheidene organisaties op maatsch. gebied, Curaao. Ridder Orde Oranje-Nassau: A.R. Capello, zakenman, Curaao; mr. E.C. Cijntje, voorm. ambtenaar eilandgebied Curaao; bestuurslid- voorz. verscheidene organisaties op maatsch. gebied, Curaao; F.C. Comenencia, voorm. hoofd Personeelszaken Geneeskundige en Gezondheidsdienst; administrateur Stichting Huize Betesda, Curaao; E.A. Cova, voorm. wnd. onderwijsdir., Curaao; E.C. Hernandez, voorm. dir. Toeristenbureau New York; sportpromotor, Curaao; S. van den Heuvel, chef de bureau Accountantskantoor Moret Ernst & Young, Curaao; A.A. Jonckheer, dir. Curaaosche Courant N.V., Curaao; P.L.J.M. van Kerkoerle, R.K. geestelijke, Curaao; M.A. de Lannoy, Curaao; H.M.J. Maduro, voorm. dir. Stichting Studie Commissie Nederlandse Antillen, Rijswijk; A.R. Ramirez, hoofd Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen, Curaao; G. Schriel, produktie-dir. Curaaosche Dok Maatschappij, Curaao; mevr. A.E. Winkel-Winkel, Curaao. ARUBA Officier Orde Oranje-Nassau: A.C. Yarzagaray, voorm. dir. Water- en Energiebedrijf, Aruba; F.D. Figaroa, bestuurslid Raad van Advies, Aruba; mr. J.H. van der Kuyp, Aruba; Th.C.M. Schouten, financieel- fiscaal adviseur, Aruba. Ridder Orde Oranje-Nassau: J.H.G. Bouman, pastoor St. Franciscus parochie, Aruba; J.F. Croes, voorm. ambtenaar Ontvangerskantoor, Aruba; M.L. Croes, Aruba; S.A. Frank, voorm. dir. Maria College, Aruba; H.E.P. Hessen, predikant Protestantse Gemeente, Aruba; W.A. Illes, voorz. Stichting Cas pa Hubentud, Aruba; R.O. Jong, operation manager Algemene Bank Nederland, Aruba; N.A. Pieters, wnd. dir. Luchtvaart, Aruba; L.F. van Putten, sportpromotor, Aruba.