Gonzales probeert met oproep crisis bij socialisten te bezweren

MADRID, 29 APRIL. De Spaanse premier Felipe Gonzalez heeft het afgelopen weekeinde zijn partij opgeroepen tot een “betere coordinatie van uitspraken over beleid” en de verwachting uitgesproken dat men in de toekomst respect zal blijven tonen voor zijn beslissingen.

Met deze woorden trachtte Gonzalez de crisis te bezweren die is uitgebroken na openbaarmaking van een bandopname waarop te horen was hoe een van de hoogste functionarissen van zijn eigen PSOE scherpe kritiek uitte op de premier en hem als “een probleem” omschreef.

Txiki Benegas, de functionaris in kwestie, heeft intussen zowel mondeling als schriftelijk verklaard dat hij niet van plan is om af te treden wegens zijn omstreden uitspraken, hoewel bekend is dat daartoe hevige druk op hem is uitgeoefend. Benegas is binnen de PSOE verantwoordelijk voor de organisatie van het partij-apparaat en wordt daarom als de 'nummer drie' van de sociaal-democraten beschouwd. Hij wordt in zijn beslissing om aan te blijven gesteund door de voormalige vice-premier Alfonso Guerra, die eveneens kritiek heeft op Gonzalez en met name op het door hem voorgestane sociaal-economische beleid.

De problemen tussen partij en regering worden algemeen gezien als een gevolg van de verwijdering tussen Gonzalez en Guerra, wier verstandhouding na bijna vijfentwintig jaar intensieve samenwerking inmiddels een nieuw dieptepunt zou hebben bereikt. Guerra is tot dusver niet bereid gebleken in de huidige crisis te bemiddelen en is volgens sommige Gonzalez-getrouwen “niet meer onder controle te brengen”.

Benegas noch Gonzalez heeft de afgelopen dagen commentaar willen geven op de omstreden bandopnamen omdat deze langs illegale weg, door het afluisteren van een autotelefoon, gemaakt zouden zijn. De regering meent dat zowel de afluisteraars als het radiostation dat de opnamen uitzond 'hard bestraft' moet worden. Tijdens het kabinetsberaad van afgelopen vrijdag heeft Gonzalez zijn ministers opgeroepen evenmin in te gaan op de controverse. Onder voorwaarde dat hun naam niet gepubliceerd zou worden, bevestigden verscheidene ministers echter na afloop dat er nu “een openlijke oorlog”

tussen de partij en het kabinet heerst en dat zij Gonzalez nog niet eerder zo grimmig hadden meegemaakt.

Inmiddels is nog steeds niet duidelijk wie voor de afluister-affaire verantwoordelijk is. Wel is bekend geworden, dat het radiostation SER alvorens tot uitzending over te gaan overleg heeft gepleegd met andere media, waaronder het dagblad El Pais, over het belang en de rechtmatigheid van openbaarmaking. SER en El Pais behoren tot hetzelfde mediaconcern. Door sommigen wordt gespeculeerd dat de top van deze onderneming de gematigde sociaal-economische politiek van Gonzalez heeft willen steunen door zijn tegenstanders binnen de partij in diskrediet te brengen.

    • H.M. van den Brink