Gezamenlijke actie tegen vuilverwerking

ASSEN, 29 APRIL. Zeven regionale actiegroepen tegen vuilverbranding hebben zich verenigd in het Overlegorgaan Stop Vuilverbranding Nederland.

Het nieuwe orgaan wil het verzet tegen de bouw van afvalverbrandingsinstallaties zo krachtig mogelijk maken. Het Overlegorgaan is van mening dat de overheid meer druk moet uitoefenen op de industrie om de produktie van recyclingprodukten te stimuleren, aldus een woordvoerder. Het is volgens hem nog steeds onvoldoende aangetoond dat verbranding van afval de enige oplossing is voor het afvalprobleem. Het is vooral de uitstoot van giftige stoffen die de overleggroep zorgen baart. Eind mei krijgt minister Alders (milieu) een petitie waarin een beroep wordt gedaan af te zien van de plannen voor grootschalige vuilverbranding.