Financien

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: D. Binnekamp, Hoofd van het douanedistr. Rotterdam dir. Douane, ressorterend onder 's Rijks belastingen, Hendrik-Ido-Ambacht; prof. dr. L.M. van Leeuwen, voorz. raad van best. Assurantieconcern Stad Rotterdam anno 1720 NV Rotterdam, Nieuwerkerk a-d IJssel; G.J.A. van der Lugt, plv. voorz. raad van bestuur NMB Postbank Groep NV Amsterdam; R.W.M. Paymans, dir. hoofd dir. Automatisering Rijksbelastingen Apeldoorn; J.G.P. Terlouw, hoofd van de inspectie der directe belastingen Amsterdam, Bilthoven. Officier Orde Oranje-Nassau: T. van Bostelen, hoofd afd. controle ter insp. der omzetbelastingen Eindhoven, Breugel; B. Crielaard, sen.-bel.medew., tevens hoofd van de sector Landbouw van de dir. Douane-aangelegenheden van het min. van fin., Waddinxveen; H. van Dijk, hoofd-acc. titulair 's Rijks belastingen Rotterdam, tevens verbonden aan de RU Leiden, Hendrik-Ido-Ambacht; H.L. Heideman, teamleider controle Ondernemingen, 's Rijks belastingen Almelo; R. Hienekamp, hoofd-acc. Grote Ondernemingen, 's Rijks belastingen Utrecht, Barneveld; A.H. Huibers, alg. dir. Van Hemmen Lippmann Verzek. Arnhem, tevens secr. Ned. Ver. van Makelaars in Assurantien en Assurantieadvis. NVA, Arnhem; L. Katsburg, voorm. hoofdontv. titulair Particulieren, 's Rijks belastingen Hoogeveen, Meppel; C.H.M. Koemans, teamleider Insp. der Vennootschapsbelasting Rotterdam, Waddinxveen; mr. M.W. Kramer, hoofd Insp. der Domeinen Breda, Ulvenhout; drs. J.W. Pennink, dir. Onderl. Schadeverzek.mij NOG u.a. Amsterdam, Amstelveen; G. Pit, hoofd Douanepost Horsterweg, 's Rijks belastingen Venlo, Arcen; H. Plieger, hoofd afd. controle 's Rijks belastingen Groningen, Assen; mevr. mr. M.E. van Rijn, geb. van der Tas, hoofd sectie WVC bij de Insp. der Rijksfinancien van het min. van fin. 's-Gravenhage; L. Schipper, sen.-beleidsmedew. plv. hoofd bur. Loopbaanbeleid dir. Pers. en Org. Belastingdienst min. van fin. 's-Gravenhage, 's-Gravenzande; H.J.G. Tangena, hoofd-acc. titulair, teamleider Grote Ondernemingen, 's Rijks belastingen Maastricht, B.A. van Tuijl, hoofd Grote Ondernemingen, 's Rijks belastingen Eindhoven, Heeze; J.M. Winter, insp. der Domeinen Arnhem, Oosterbeek. Ridder Orde Oranje-Nassau: G.D. Bouwman, teamleider steunpunt Delfzijl eenheid Particulieren, 's Rijks belastingen Groningen, Delfzijl; J. Colpa, voorm. medew. heffing eenheid Ondernemingen, 's Rijks belastingen 's-Gravenhage; W.A. Dufourne, referendaris bij de Insp. der Vennootschapsbelasting Arnhem; D. Friso, voorm. hoofd deurwaarders bij het Ontvangkant. der Rijksbelastingen Brielle; H.J. Hartendorp, medew. controle bij de Insp. der Omzetbelasting Rotterdam, Vlaardingen; Chr.J. Houweling, dir. kant. Amsterdam-Rotterdam Bank NV Amstelveen; H. van der Kolk, belastingadvis. Loyens & Volkmaars Zwolle, Hierden; J.M.J.J. Louwes, staffunction. eenheid Registratie en Succesie, 's Rijks belastingen te Rijswijk, Krimpen a-d IJssel; mevr. H.G. van Oosten, hoofd afd. Pers. en Org. Ned. Staatsloterij 's-Gravenhage, Zoetermeer; mr. C. Pieters, dir. Coop. Ver. Avero Verzek. w.a. Leeuwarden; A.A. Pruysers, voorm. controlerend ambt. Insp. der Directe Belastingen Eindhoven, Veldhoven; F.J. Roosen, voorm. stafmedew. Directie der Rijksbelastingen Utrecht, Hedel; H.H. Veenhuis, pers.function. Directie der Rijksbelastingen Utrecht, Amsterdam. FINANCIEN en BINNENLANDSE ZAKEN Officier Orde Oranje-Nassau: drs. W.M.C. van Zaalen, secr. Raad voor de Gemeentefinancien 's-Gravenhage, Pijnacker. FINANCIEN en LANDBOUW Ridder Orde Nederlandse Leeuw: drs. H.H.F. Wijffels, voorz. hoofddirectie Rabobank Ned. Utrecht, Maarn. Officier Orde Oranje-Nassau: mr. F.H. Brust, dir. Bijz. Taken Rabobank Ned. Utrecht, Laren (NH). Ridder Orde Oranje-Nassau: K. de Mol, bedrijfsjournal. Rabobank Ned. Utrecht; Th. H. van Oort, Adj.-dir. Rabobank Ned. Utrecht, De Bilt. FINANCIEN en VROM Officier Orde Oranje-Nassau: dr. E.J. Prins, dir. Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Putten.