Familiefeest voor Ozals in Istanbul

ISTANBUL, 29 APRIL. Het afgelopen weekeinde stond Istanbul geheel in het teken van de familie Ozal. Vrijdagavond had het 'feest van het jaar' plaats: de bruiloft van de jongste zoon van de president, Efe, en Zeynep Besikcioglu, waarvoor twee miljard Turkse lires (een miljoen gulden) was neergeteld. Zondagavond culmineerde het familiefeest in de langverwachte verkiezing, met 351 tegen 269 stemmen, van zijn echtgenote Semra tot voorzitter van de afdeling Istanbul van de regerende Moederland Partij, waarvan Turgut Ozal de oprichter is.

Een eerdere poging in deze richting eindigde bijna twee maanden geleden in complete chaos wegens de felle oppositie uit de fundamentalistische vleugel, die tegenkandidaat Talat Yilmaz als winnaar leek te gaan aanwijzen. Tot die vleugel behoorden drie ministers uit het zittende kabinet-Akbulut, benevens een neef van de president die kort tevoren om die reden als minister van defensie was ontslagen.

Dat mevrouw Ozal het dit keer zou gaan winnen werd al verwacht sinds tien dagen geleden 23 van de 25 plaatselijke hoofden van afdelingen van de partij haar in het vakantieoord Kemer aan de Middellandse Zee de hand kwamen kussen. Achttien van hen hadden zich twee maanden geleden nog tegen haar gekeerd. Ze werden overgevlogen met een speciaal vliegtuig van Sultan Air, een particuliere maatschappij die nauw is gelieerd aan de oudste zoon van de president.

Ozal heeft, hoewel hij als president wordt geacht zich niet meer met partijpolitiek in te laten, de kandidatuur van zijn echtgenote hartgrondig gesteund. Zij staat op de bres voor vrouwenemancipatie, en haar verkiezing wordt voorgesteld als een overwinning van de liberale bloedgroep binnen de partij op de fundamentalistische en als een stimulans voor de oorspronkelijke opzet van de partij, die op nog maar hooguit twintig procent van de stemmen kan rekenen. Tot deze verkiezing heeft echter ook de 'nationalistische' bloedgroep bijgedragen, van wie velen uit fascistisch georienteerde gelederen stammen. De 'Heilige Alliantie' binnen de partij tussen fundamentalisten en nationalisten is blijkbaar verbroken.

De bezwaren tegen mevrouw Ozals kandidatuur, ook in het grootste deel van de Turkse pers, kwamen niet zozeer voort uit ideologische overwegingen als wel uit de opvatting dat de echtgenote van het staatshoofd geen partijpolitieke rol mag spelen. De verkiezing zou ook de verdenking versterken dat de president bezig is aan het scheppen van een dynastie die aan die van de sultans herinnert.

Aan de idee van een dynastie wordt weer afbreuk gedaan door het feit dat de twee fundamentalistisch gezinde broers van de president zich, evenals de neef, tegen de kandidatuur van de - sigaren rokende en whisky drinkende - Semra hebben gekeerd.

Zij bleven vrijdagavond ook weg bij Efe's huwelijksfeest.

    • Frans van Hasselt