Economische Zaken

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: drs. J.A.H. Arwert, Bleiswijk, lid Octrooiraad, belast met beroepszaken, Rijswijk. Officier Orde Oranje-Nassau: dr. S. Bergsma, Velp, executive vice-pres. finance en lid Groepsraad Akzo NV Arnhem; drs. G.W. de Boer, dir. Technical and Operational Services Divisie Harsen (DSM Resins BV.), Zwolle; Th.L. Clerckx, Arnhem, voorz. raad van bestuur Ver. Bouwprodukten Ind. BV te Huissen (Gld.); ir. F.A.G. Baron Collot D'Escury, Baarn, voorz. van de div.dir. en lid groepsraad van AKZO NV Arnhem;mr. H.C. Dubbeldam, alg. secr. Kamer van Kooph. en Fabr. voor Noordhollands Noorderkwartier, Alkmaar; dr. A. van Es, Stad Delden, voorz. dir. AKZO Nederland BV en lid groepsraad AKZO NV Arnhem; dr. F. Futschik, oud-advis.Ned. Delegatie naar Cocom van Philips International B.V., Eindhoven; ir. W.M. Harinck, Lunteren, dir. Veluwse Nutsbedr. NV Apeldoorn; dr. J. Heemskerk, Soest, dir. afde. alg. zaken Kon. Shell Lab. Amsterdam; ir. C. Koetzier, Beverwijk, alg. dir. verkoopbeleid Divisie Staal en dir. Hoogovens IJmuiden Verkoopkantoor BV IJmuiden; ir. F. van Koppenhagen, dir. Prov. Utrechtse Elektr. Maatsch. (Puem) NV, Utrecht; C. van Lent, dir. Van Lent Marketing & Trading, Rijswijk; F.J.M. Nieuwenhuis, hoofd functie-evaluatie Centr.Kantoren Shell Internat. Petroleum Maatsch. BV, 's-Gravenhage; A. van Nieuwkoop, Oostvoorne, manager dir. Verolme Botlek BV Rozenburg; dr. ir. S.T. Sie, Hilversum, afd.-chef catalysatoren Research en Ontw. Kon. Shell Internat. Petroleum Maatsch. BV 's-Gravenhage; ir. H.G. Smits, Bussum, pres.-dir. AEG Nederland NV Amsterdam; ir. E. Snoeck, Hilversum, lid executive committee van de chemie divisie AKZO Hengelo; R.B. van Waveren, Zandvoort, voorz. Kamer van Koophandel en Fabr. voor Rijnland, Leiden; ir. K. Weijenhoven, Reeuwijk, hoofd afd. Verwerking Technologie Kon. Shell Groep 's-Gravenhage; ing. J. Bakker, beleidsmedew. Dir. Gas min. van econ. zaken, 's-Gravenhage; drs. J.H. Bisschops, Nuenen, voorm. dir. Rijksgeol. Dienst Distr. Zuid Haarlem; dr. R. Hueting, 's-Gravenhage, hoofd hoofdafd. Milieustatist. Centr. Bur. voor de Statistiek Voorburg; F.M. Kellenbach, Pijnacker, chef afd. Onderz. en Ontw. hoofdafd. Automatisering bij het Centr. Bur. voor de Statist. Voorburg; drs. H. de Ruijter, directeur Mededinging min. van econ. zaken, 's-Gravenhage; drs. C.J. Schulze, Voorschoten, hoofd hoofdafd. Alg. Midden- en Kleinbedrijfbeleid, tevens plv. dir. Midden- en Kleinbedrijf bij het min. van econ. zaken 's-Gravenhage; ing. G.P. Schydlowski, Zoetermeer, hoofd Nieuwbouw en Proj. bij Staatstoezicht op de Mijnen van het min. van econ. zaken; mr. R.J. Smit, Wassenaar, raadadviseur Benelux en Schengen bij het min. van econ. zaken. Ridder Orde Oranje-Nassau: J. Anderson, alg. dir.- eig. Cency BV en eig.-conservator Streekmuseum Jan Anderson, Vlaardingen; P. van Arenthals, Egmond aan Zee; W. Braam, alg. dir. Industriele Verpakkingen Meilink BV, Borculo; J.A. Bravenboer, Watervliet (Belgie), dir. Raadgevend Ingenieursbur. Bravenboer en Scheers BV Terneuzen; J.A. Bruijn, Wassenaar, dir.- eig. Holland Haag BV Gouda; A.M. Cox, makelaar-taxat. onr. goed. van Cox, Eindhoven; F.A. Dekkers, Hengelo (O); H. Delfos, Noordwijk, dir.- eig. Hofstad Druktechn. BV Zoetermeer; H.J. Fraterman, alg. dir. Eshuis Bouwmaterialen- en Steenhandel BV, Vriezenveen; J.A. van Gelder, dir. Van Gelder Compagnie BV, Rotterdam; H.A. van Gils, pres.-dir. Van Gils Meubelen BV, Oldenzaal; J. Groen, Berkel en Rodenrijs, dir. Premier Holland BV 's-Gravenzande; H. Haenen, dir. Beheersmaatsch. Canton-Reiss, Heerlen; mevr. H. Hazenveld-van Bommel, Deurne, dir. vennootschap Pendy Plastic Products BV Helmond; J. Kniep, Hoogstraten (Belgie), dir. Interland Techn. BV Dordrecht; ir. W. Koen, Heemskerk, bedrijfschef Hoogovens Groep BV IJmuiden; J.Chr. Langen, techn. dir. H.J. Langen & Zonen BV, Cuijk; G. van der Molen, Egmond aan Zee, oud-pres. - dir. Federal By-Products Holding BV Best; L. Moscou, Heiloo, research manager Structure and Material Analysis AKZO Chemicals BV Amsterdam; H. Mulder, dir. Rinos Kokosfabriek Siebert BV, Genemuiden; W.J.M. Pecasse, Voerendaal, hoofd p.r. DSM Limburg BV, tevens adj.-dir. Corporate Public Relations NV DSM Heerlen; P.J.J. Smulders, Berlicum, eig.-dir. Uitg. en Handelsondern. Omnium BV Waalwijk; G.H. van der Veen, dir. Inst. Midden- en Kleinbedr. Noord en Oost Gelderland, Zutphen; J. Vellekoop, onteigeningsdesk.- taxateur Vellekoop Makelaardij, 's-Gravenzande; G.H. Verhoef, zelfst. advis. Verhoef Consultancy, Rijnsaterwoude; J.W.Th. Vermunt, Essen (Belgie), mede-eig.- dir. BV Borstelfabriek Vero te Roosendaal; B. Verweij, Aerdenhout, dir. Keur en Sneltjens BV Haarlem; J.P. Vrolijk, 's-Gravenhage; ir. A. Waasdorp, Castricum, hoofd projectenbur. Nieuwe Materialen, tevens onderdir. Hoogovens Groep BV IJmuiden; Jhr. G.G. Witsen Elias, bestuurslid VVV Friesland, Leeuwarden; J.J. Wolfhagen, Warnsveld, alg. dir. Motrac BV Zutphen; M. IJzerman, Diepenveen, dir. BV Descol Kunststof Chemie Deventer; M.A.J. Akkermans, De Punt, hoofd afd. Artikelindeling Centr. Dienst voor In- en Uitvoer Groningen; C.J. Ratering, medew. hoofdafd. Vestigingsbeleid en Onderwijs min. van econ. zaken; J. van Hijkoop, Woubrugge, medew. afd. Techn. Zaken FME, belast met productendocumentatie Zoetermeer; W. Lammering, Zwijndrecht, alg. dir. Nieuwbouw Holding BV Krimpen a-d IJssel; J.L. de Roo, fin.-econ. dir. Schwarzkopf BV, Dordrecht. ECONOMISCHE ZAKEN en BUITENLANDSE ZAKEN Ridder Orde Nederlandse Leeuw: ir. A.H.C. Deleye, Eindhoven, pres.-dir. Volvo Car BV Helmond. ECONOMISCHE ZAKEN en LANDBOUW Ridder Orde Oranje-Nassau: G.J. Eijerkamp, Brummen, pres.- dir. Wooncentrum Eijerkamp BV Zutphen. ECONOMISCHE ZAKEN en O&W Officier Orde Oranje-Nassau: prof. dr. L. Bak, Amsterdam. ECONOMISCHE ZAKEN en WVC Officier Orde Oranje-Nassau: drs. M.H.M. van Dijk, Mierlo, registeracc. Coopers Lybrand Dijker Van Dien te Helmond. ECONOMISCHE ZAKEN en VERKEER Officier Orde Oranje-Nassau: H. Schippers, pres.- dir. Hulsink BV, Ootmarsum.