De Beers en Angola sluiten diamant-akkoord

Het Zuidafrikaanse diamant-imperium De Beers heeft overeenstemming bereikt met Endiama, de Angolese staats (diamant)onderneming, voor de verkoop van de uit de Angolese provincie Cuango afkomstige produktie van ruwe diamanten.

Deze overeenkomst volgt op een in december door Endiama en De Beers ondertekende intentieverklaring over hervatting van de zakelijke contacten tussen De Beers en Angola. Volgens directievoorzitter Oppenheimer van De Beers heeft Angola het potentieel een van de belangrijkste diamantleveranciers in de wereld te worden.