Buitenlandse Zaken

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: mr. J.F.E. Breman, ambassadeur te Ottawa; mr. H.C.G. Carsten, ambassadeur te Helsinki; Dr. A.G.O. Smitsendonk, ambassadeur en perm. vertegenw. Org. voor Econ. Samenw. en Ontw. te Parijs; mr. S.J.J. Baron van Voorst tot Voorst, ambassadeur bij de Heilige Stoel te Rome; mr. H. Wijnaendts, ambassadeur te Parijs. Officier Orde Oranje-Nassau, bij bevordering: dr. N. van Dam, ambassadeur te Bagdad; G.R. Dumont, van Fr. nat., hon. consul te Calais; D.A. Krinos, van Gr. nat., hon. consul te Syros. Officier Orde Oranje-Nassau: J. Adriaanse, hon. consul-gen. te Santo Domingo; mevr. B.E.A. Ambags, hoofd Bur. Z-Amerika van de Dir. Ontw. samenw. Lat.-Amerika; drs. J. Bos, tijd. zaakgelastigde te Khartoum; drs. H.J. Heinemann, ambassadeur te Praag; D.J. van Houten, ambassadeur te San Jose; ir. A.F. Knappert, te Hamburg; ir. J.P. Korbee, te Gent; J.C. van der Laan, sectorspecialist Plattelandsontw. ambassade te Dhaka; mr. J. Leefmans, ambassadeur te Port of Spain (Trinidad); mr. J.Th. van Leeuwen, ambassadeur te Muscat; drs. V.H. Meertins, ambassadeur te Sofia; mr. G. Meihuizen, ambassadeur te Damascus; ir. C.J. van Oostrom, alg. dir. Gist Brocades te Brugge; L. Oudejans, internat. ambtenaar Internat. Org. voor Atoomenergie te Wenen; mevr. A.F. Russel geboren d'Hooghe, hoofdadministr. bij het secr.-gen. van de Benelux Economische Unie te Brussel; mr. J.W. Semeijns de Vries van Doesburgh, ambassadeur te Warschau; mr. W. Sinninghe Damste, ambassadeur te Kopenhagen; dr. J. Sizoo, ambassadeur en perm. vertegenw. bij de Org. van de VN voor Opvoeding, Wetenschap en Cultuur te Parijs; M. Stork, cons.-gen. van Chili te Amsterdam; drs. J.F.R.M. Veling, ambassadeur te Koeweit; mr. G. N. Westerouen van Meeteren, ambassadeur te Bogota. Ridder Orde Oranje-Nassau: K.W. Adriaens, te Christchurch; R.A. Andersen, van Noorse nat., hon. vice-consul te Halden; pater J.H.M. van Asperen, mission. van de Missionarissen van het Heilig Hart te Surigao del Norte, Filippijnen; E. Aubert, van Noorse nat., hon. vice-consul te Skien; R. Bakker, journalist te Ecquevilly, Frankrijk; J. Bergen, vice-consul- kanselier te Montreal; broeder M.H.M. Bodewes, mission. van de Congr. van de Heilige Geest, te Minas Gerais (Brazilie); L.B. van Buuren, hoofd Archief ambassade te Dakar (Senegal); mr. J.F.M.A. Damoiseaux, eerste ambass. secr. ambassade te Koeweit; mevr. A.M.C. Endtz geboren Haguenau, docente Frans te 's-Gravenhage; pater J.M.J. Ermers, mission. van de congregatie der Missie van Lazaristen te Addis Abeba; E. Fens, Archivaris Dir. Pers. Zaken bij het min. van buit. zaken; S.P. Green, van Br. nat., hon. consul te Manchester; pater B.A. Hams, mission. Paters van het Heilig Hart te Babonde (Zare); C.P. van Hese, kanselier ambassade te Koeweit; R.A. Hildebrand, van Am. nat., hon. consul te Denver; H.H. Huijskamp, hon. consul te Port Elisabeth; pater Th.G. van der Leest, mission. van de Congr. Missionarissen van het Goddelijk Woord te Alta Garcia (Argentinie); A.J. van der Meulen, specialist gynaec.- verlosk. aan Queen Elisabeth Central Hospital te Blantyre, Malawi; zuster T. Meijer, Relig. Franciscanessen Missionarissen van Maria te Boma (Zare); H.E. Mulder, van Am. nat., hon. consul te Honolulu; E. Nunez Louro, van Sp. nat., hon. consul te Algeciras; ing. L. Panzini, van It. nat., hon. consul te Ancona; P. Petropulos, van Gr. nat., hon. vice-consul te Kalamata; pater L.G.P. Prins, mission. van de Missionarissen van het Heilig Hart te Surigao del Norte, Filippijnen; E.J. Reitsma, Hoofd Bur. Gebouwen Buitenland, min. van buit. zaken; R.J.C. van der Schatte Olivier, eerste ambass. secr. ambassade te Washington; G.P.M.H. Steeghs, tweede ambass. secr. ambassade te Bagdad; pater A. Willemsen, mission. Orde De La Salle te Kinshasa (Zare); broeder H.H. Wubbels, missiebroeder van de Congr. van Mill Hill te Jinja (Uganda).