Bonden sluiten cao-akkoord bij havensleepdiensten Smit

ROTTERDAM, 29 APRIL. De vervoersbonden FNV en CNV hebben zaterdag overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de ongeveer 700 werknemers van Smit havensleepdiensten. Dit heeft FNV-bestuurder Jan van den Brink meegedeeld.

De bonden werden zaterdag door de Smit-directie uitgenodigd om opnieuw te komen praten, nadat vrijdagochtend de onderhandelingen waren afgebroken en er acties werden voorbereid. Van den Brink is “redelijk tevreden” over het nu bereikte resultaat, maar geeft toe dat de bond water bij de wijn heeft moeten doen op het punt van de bemanningssterkte aan boord van de slepers.

Smit wilde aanvankelijk op 40 sleepboten de bemanning van vier naar drie terugbrengen. De bond was hier fel tegen gekant, maar nam zaterdag het CNV-voorstel over om op drie boten een experiment te beginnen. Als dit slaagt zullen acht boten na technische aanpassingen met een man minder gaan varen.

Het voorstel van de Smit-directie om een eerder overeengekomen arbeidstijdverkorting te bevriezen en de arbeidstijd voor een deel van het personeel te verlengen van 36 naar 48 uur, is volgens Van den Brink van tafel. Dit was een van de breekpunten bij de onderhandelingen.

Met Smit is overeenstemming bereikt over 3,5 procent loonsverhoging in een tweejarig contract, uitbetaling van de prijscompensatie (ongeveer 2,5 procent) en een aanzienlijke verbetering van de pensioenregeling.

De Vervoersbond FNV zal het resultaat de komende weken neutraal aan de leden voorleggen. De cao is van toepassing op de werknemers bij de havensleepdiensten in Rotterdam, Amsterdam en Terneuzen.