Billiton enige eigenaar Tiofine

Billiton Nederland, behorende tot de Koninklijke-Shell Groep, heeft in beginsel overeenstemming bereikt over de overname door Billiton van een 50 procents belang van American Cyanamid in TDF Tiofine te Rijswijk.

Hiermee wordt Billiton volledige eigenaar. TDF Tiofine is de enige producent in Nederland van titiaandioxyde, een witte kleurstof die wordt gebruikt in velerlei toepassingen.

In juni vorig jaar werd een nieuwe, 300 miljoen gulden kostende fabriek in gebruik genomen, gebaseerd op een door verzwaring van milieu-eisen noodzakelijk geworden nieuw produktieproces.