Beers: matige orderontvangst

Beers, leverancier van zware Scania-vrachtwagens, acht het gezien de onzekerheden over de ontwikkeling van de economie en het daarmee hecht verbonden wegvervoer op dit moment nog te vroeg om een verwachting uit te spreken over het resultaat van 1991.

Dat schrijft de directie in het jaarverslag over 1990.

Vorig jaar steeg de netto winst licht van 20,7 miljoen tot 21,2 miljoen gulden, maar daalde het het resultaat per geplaatst aandeel van 18,60 tot 17,27 gulden. Het dividend wordt 7 gulden per aandeel.

Beers noemt de orderportefeuille aan het begin van het jaar weliswaar bevredigend maar het aantal orders dat in de eerste maanden van het lopende jaar werd geboekt, matig.