Arron wil uit plan Lubbers positieve punten overnemen

PARAMARIBO, 29 APRIL. Het Surinaamse Nieuw Front zal het plan-Lubbers voor vergaande samenwerking tussen Nederland en Suriname bestuderen en de positieve elementen overnemen.

De relatie tussen Nederland en Suriname zal na de verkiezing worden verbeterd. Dit standpunt werd tijdens verkiezingsbijeenkomsten in het weekeinde verwoord door zowel NPS-voorzitter H. Arron als VHP-voorzitter J. Lachmon. Het Nieuw Front is bereid na de verkiezingen met de Nederlandse autoriteiten als gelijkwaardige partners te praten, aldus Arron. “Maar wij moeten eerst weten wat erin staat.” Arron deelde mee dat het Nieuw Front geen vertegenwoordiger stuurt naar het tweedaagse congres over de relatie tussen Nederland en Suriname, dat op 2 en 3 mei in Den Haag wordt gehouden op initiatief van Nederlandse politici van Surinaamse afkomst.

Volgens Arron zal in Den Haag “een Babylonische spraakverwarring” ontstaan. Hij riep de afgevaardigden die er wel naartoe gaan op naar huis terug te keren als er meningsverschillen ontstaan.