ANC haalt uit naar Pretoria

JOHANNESBURG, 29 APRIL. Het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) heeft de Zuidafrikaanse regering het afgelopen weekeinde beschuldigd van pogingen de anti-apartheidsbewegingen in het land monddood te maken door hun leiders te vermoorden en het geweld tussen de zwarte bevolkingsgroepen onderling verder aan te wakkeren.

De beschuldiging van het ANC wordt gezien als de hardste aanval op Pretoria tot nu toe. In een gisteren uitgegeven verklaring zegt het ANC overtuigd te zijn van het bestaan van een zogenaamde derde macht. Deze zou volledig bestaan uit geheime agenten die zich bezig houden met het trainen van zwarte commando-eenheden. Woordvoerders van het Zuidafrikaanse leger verwierpen gisteren elke aantijging als zou het verantwoordelijk zijn voor het uit de hand lopen van de onlusten.

(Bprt)Bij nieuwe gevechten in twee zwarte woonoorden in de buurt van Johannesburg vielen de afgelopen twee dagen tenminste veertig doden. Het ANC dreigde enkele weken geleden alle vredesbesprekingen met de regering op te schorten, als er niet voor 9 mei aanstaande maatregelen worden genomen om een einde te maken aan het voortdurende geweld. Daarnaast heeft het ANC het vertrek geeist van de ministers van defensie en justitie.(Eprt) Ook zou de regering voor morgenochtend moeten instemmen met de vrijlating van alle politieke gevangenen. De regering besloot afgelopen zaterdag al tot de vrijlating van negenendertig van hen. De anti-apartheidsbeweging schat het aantal mensen dat gevangen zit wegens een politiek delict op meer dan duizend.

De regering houdt het aantal op ongeveer tweehonderd. De Zuidafrikaanse president F.W. de Klerk deed gisteren bij zijn terugkeer in Johannesburg de beschuldigingen van het ANC af als “propaganda”. Gesprekken met de regeringsleiders van Groot-Brittannie, Ierland en Denemarken zouden hebben uitgewezen dat er in Europa brede steun bestaat voor de manier waarop de politieke hervormingen in Zuid-Afrika gestalte krijgen. De Europese leiders zouden De Klerk hebben gewezen op het “confronterende karakter” van de door het ANC gestelde ultimatums en hem hebben geadviseerd daarop niet in te gaan.

“De beeldvorming als zouden wij ons niet houden aan onze afspraken, heeft geen enkele feitelijke basis”, aldus De Klerk. Het ANC weigerde gisteren opnieuw in te gaan op een uitnodiging van de regering voor besprekingen tussen alle partijen in Zuid-Afrika. Dit overleg zou moeten worden gehouden op 24 en 25 mei aanstaande. Volgens het ANC liggen de maatregelen die moeten worden genomen om het geweld aan banden te leggen zo voor de hand, dat praten erover op dit moment geen enkele zin heeft. (AP, AFP, Reuter)