Algemene Zaken

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: mr. R.J. Hoekstra, secr.-gen. min. Alg. Zaken. Officier Orde Oranje-Nassau: mevr. drs. J.C.E. Belinfante, voorz. Nationaal Comite 4 en 5 mei; mr. D.Q.R. Mulock Houwer, secr. tevens lid vaste commissie voor sociaal en cultureel beleid Wetensch. Raad voor het Regeringsbeleid.