Akkoord van regering El Salvador met FMLN

MEXICO CITY, 29 APRIL. De regering van El Salvador en de guerrillabeweging FMLN hebben na drie weken onderhandelen in Mexico-Stad een akkoord bereikt over een aantal wijzigingen van de grondwet.

Volgens de speciale gezant van de Verenigde Naties, Alvaro de Soto, onder wiens auspicien de onderhandelingen werden gevoerd, kan het akkoord een eind maken aan de elfjarige burgeroorlog in El Salvador.

Tot de hervormingen die in het akkoord zijn vastgelegd, behoren een betere controle op het leger van El Salvador en een wijziging van het kiesstelsel. Ook wordt door de VN een zogeheten 'commissie van waarheid' ingesteld die onderzoek gaat doen naar de ernstigste schendingen van de mensenrechten in El Salvador sinds 1980. Volgens verschillende mensenrechtengroeperingen is het onafhankelijk opererende leger verantwoordelijk voor de dood van tienduizenden burgers tijdens de burgeroorlog die sinds 1980 in El Salvador woedt.

Verschillende politie- en inlichtingendiensten zullen worden losgemaakt uit de militaire organisatie en onder burgerlijk gezag komen, zo stelt het akkoord, dat zaterdag werd ondertekend. Leden van het Hooggerechtshof en de nationale Kiescommissie moeten voortaan met meerderheid van stemmen door het Salavdoriaanse parlement worden benoemd.

Beide partijen hebben de bereikte overeenkomst “een doorbraak” genoemd, maar volgens Joaquin Villalobos, een van de leiders van het Farabundo Marti voor Nationale Bevrijding (FMLN), is “vrede nog ver weg, omdat het akkoord niet alle oorzaken van de oorlog wegneemt”.

Volgens VN-afgevaardigde De Soto was het “te ambitieus” geweest om te verwachten dat in een onderhandelingsronde een volledig akkoord gesloten kon worden, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Verdere hervormingen van het regeringsleger zullen het belangrijkste onderwerp van gesprek vormen tijdens verdere onderhandelingen, die in mei worden gehouden. Vanuit El Salvador werd dit weekeinde een intensivering van de gevechten tussen regeringsleger en guerrillastrijders gemeld.

(Reuter, AP)