VVD bereid over kabinet zonder CDA te praten

AMSTERDAM, 27 APRIL. De VVD is bereid met elke partij inhoudelijk te praten over de vorming van een kabinet, in het bijzonder met D66 en de PvdA. Partijleider Bolkestein zei dat gisteravond op het VVD-congres in Amsterdam.

“De VVD is geen partij van blokkades, tegen wie dan ook”, zei Bolkestein. “De totstandkoming van een coalitie zal in de toekomst in Nederland minder voorspelbaar zijn dan in het verleden”, zei Bolkestein in zijn rede, die vol zat met ironische en sarcastische opmerkingen aan het adres van het CDA. Uit de zaal straalde hem een soort van collectieve instemming tegemoet.

Van de kant van de PvdA is nodig, zo kon men uit Bolkesteins woorden opmaken, dat de deze partij door de zure appel heenbijt en een flexibeler houding aanneemt tegenover bijvoorbeeld een sanering van de sociale zekerheid. “Voor de politieke verhoudingen in ons land zou dat een verademing zijn.” Sommige socialisten, constateerde Bolkestein instemmend, “durven nu al woorden in de mond te nemen die de VVD vroeger het verwijt van 'halen, hebben en houden' opleverde.”

Hoofdonderdeel tijdens de algemene vergadering was een voortzetting van de discussie over de nota 'Ongebroken lijnen - een liberaal perspectief'.

In de nota wordt de conclusie getrokken dat het “in beginsel een ongezonde toestand is”, dat de christen-democraten in Nederland altijd regeren.

Bolkestein ziet het huidige kabinet niet direct vallen, maar er zijn wel allerlei tekenen “van een kabinet in ontbinding”. De discussies verlopen via de media, het kabinetsbeleid ligt op straat. “Beste Volkskrant: ik verzoek u de volgende boodschap aan mijn collega-bewindslieden over te brengen. Antwoord graag via de Telegraaf van morgenochtend.” Per etmaal, aldus de VVD-leider, die ongewoon vaak door applaus werd onderbroken, wordt minimaal voor tien miljard gulden aan maatregelen in de media gelanceerd.

“Het gaat hier om meer dan de gebruikelijke CDA-strategie de coalitiepartner onder druk te zetten. Het CDA is onzeker.” Bolkestein verklaarde dat door de klappen die de CDU in Duitsland heeft opgelopen, waar men had beloofd de belastingen niet te verhogen en het vervolgens toch deed. “Ook hier heeft het CDA beloofd de lastendruk niet te verhogen. Ondertussen regent het lastenverhogingen. Geen wonder dat het CDA benauwd kijkt. De Nederlandse kiezer is wel goed, maar niet gek.”

Bolkestein richtte zijn kritiek ten aanzien van het huidige kabinet vooral op het financieel en het sociaal beleid, dat in zijn ogen “ontredderd” als gevolg van “bestuurlijke verlamming”.

    • Rob Meines