Verzekeraar Amev niet scheutig met zijn dividend

UTRECHT, 27 APRIL. De grootste aandeelhouder in verzekeraar Amev is met 20 procent van de stukken de Stichting Verenigde Spaarbank, die oorspronkelijk slechts tot doel had de spaarzin te bevorderen.

Het bestuur van Amev hoeft van de stichting niets te leren. Terwijl Amev's Belgische strategische partner, de verzekeraar AG, het dividend met 10 procent verhoogt van 150 naar 165 franc, stelt Amev voor 2,85 dividend uit te keren. Dat is ruim 7 procent meer dan vorig jaar.

AG bestuurder V. Croes vond het dividend van AG nog aan de lage kant daar beleggers op basis van de huidige beurskoers daarmee nog maar een rendement van zo'n 2,1 procent hebben, maar Amev vindt de bijna vijf procent die haar certificaathouders op de huidige koers maken blijkbaar voldoende.

Amev volgt daarmee niet het voorbeeld van collega Aegon die ter stimulering van de beurskoers het dividend met bijna een kwart verhoogde. Terwijl Amev in theorie toch wel wat potjes voor aandeelhouders achter de hand heeft. AG betaalde zijn aandeelhouders 120 miljoen gulden uit alvorens zijn activiteiten te verbinden met Amev. Amev hield activa ter waarde van meer dan 300 miljoen achter, die het niet inbracht in het samenwerkingsverband, maar ziet geen reden deze gelden (contanten plus aandelen Munchener Ruck) uit te keren aan zijn aandeelhouders. Deze zak met geld blijft achter in de holding, buiten het bereik van Amev's certificaathouders.

Dat deze geen bezwaar maken komt misschien omdat zij voor 85 procent de Nederlandse nationaliteit hebben en Nederlandse beleggers zijn niet zo gespitst op realisering van 'shareholder value' als hun Angelsaksische collega's.

Amevs partner AG, niet door een dividendegalisatieovereenkomst gebonden, heeft de Generale Maatschappij als grootste (19,9 procent) aandeelhouder. Deze belegger lijkt meer onder druk te staan beleggingsrendement te laten zien, omdat de Franse Suez groep (met 61 procent de grootste aandeelhouder in De Generale) graag een redelijk rendement wil zien op het vermogen dat ze heeft ingezet om De Generale uit handen van Carlo de Benedetti te houden. AG bestuurder V. Croes ontkende desgevraagd bij de toelichting op de voorlopige jaarcijfers van Amev dat AG onder druk van zijn grootaandeelhouder zou staan om rendement op te leveren. Hij wees erop dat AG ook nog 12 procent van de aandelen in De Generale heeft en dus wel wat tegendruk kan uitoefenen.

Croes verzekerde tevens dat de combinatie Amev-AG op het internationale expansiepad niet gehinderd wordt door afspraken met Suez, die zelf ook een grote verzekeringspoot (Victoria-Colonia) heeft opgebouwd. Amev-AG die overnamekandidaten in Engeland en Spanje zoekt concurreert in dat zoeken vrijuit met de Franse gigant.

Zou voor zo'n overname nieuw eigen vermogen moeten worden aangetrokken dan doet AG dat in Brussel en Amev in Amsterdam. Gezien het dividendbeleid lijkt Amev een dergelijke uitbreiding op korte termijn niet te verwachten. Maar Amev heeft wel de presentatie van de jaarcijfers aangepast waardoor beleggers een beter inzicht krijgen in de echte waarde van het concern. Amev kiest voor een iets andere aanpak dan Aegon, terwijl Nationale Nederlanden al eerder uit het gezamenlijk overleg van de verzekeraars over de nieuwe verslaglegging was gestapt. Anders dan Aegon introduceert Amev niet een echte “operationele winst.”

Het jaarverslag van Amev zal - zodra het verschijnt - analisten stof tot rekenen verschaffen. Niet alleen door de nieuwe waarderingsgrondslagen. Ook de fusie met de Verenigde Spaarbank vorig jaar en de operationele samenwerking met AG hebben hun invloed op de cijfers. Bovendien heeft Amev de ecu als verslagvaluta gekozen.

Daarnaast zijn de gegevens anders gerangschikt vooruitlopend op de nieuwe EG richtlijn.

Daarbij heeft Amev de resultaten van haar bancaire activiteiten net zo behandeld als verzekeringsactiviteiten. Dat geeft als ietwat pijnlijke constatering dan in het bankbedrijf een verlies van 9 miljoen gulden is geleden indien de 46 miljoen gulden interest op het eigen vermogen van het bankbedrijf buiten beschouwing wordt gelaten. Voor bankiers is het tonen van verlies taboe. B.J.H.S. Feilzer haastte zich te verklaren dat zijn VSB nog wel (net) een positief resultaat heeft gehaald, maar dat andere activiteiten als venture capital in de VS een veer hadden moeten laten.

Amev heeft inmiddels behalve de VSB ook een strategische alliantie met Amro's vroegere verloofde, de Generale Bank uit Belgie, waarin AG 12 procent van de aandelen heeft. “Een belangrijke partner in de richting van banque-assurance,” aldus Croes. Terwijl Amevs voorzitter J. Bartelds stelde dat de professionele tussenpersonen het belangrijkste distributiekanaal blijven voor de AMev-AG groep, die nu de een na grootste verzekeraar in de Benelux en de op vier na grootste bank in Nederland is.

Het resultaat van Amev is vorig jaar positief beinvloed door een ommekeer van de verliesgevende situatie in Spanje, waar het jaar ervoor grote stroppen werden geleden in de autoverzekering. Het positief effect hiervan is ongeveer 60 miljoen gulden. Daarnaast had het levenbedrijf zowel in Belgie als in Nederland een goed jaar. In de schadesector was de invloed van de stormen 30 miljoen gulden voor belasting negatief. Amev verwacht voor dit jaar een tenminste gelijke winst.

    • Paul Frentrop