Politie Enschede wil verbod op gokautomaten in cafetaria

ENSCHEDE, 27 APRIL. De politie van Enschede wil gokkasten die geld uitkeren verbieden in cafetaria's en broodjeszaken, de zogenoemde droge horeca. Dat heeft ze het gemeentebestuur in een beleidsadvies laten weten.

Doel van de maatregel is om toenemende gokverslaving en daarmee samenhangende criminaliteit tegen te gaan: (jeugdige) gokverslaafden blijken een voorkeur te hebben voor anonieme, laagdrempelige gelegenheden als cafetaria's.

B en W van Enschede hebben nog geen standpunt ingenomen. Burgemeester H. Wierenga is echter een groot voorstander, zo laat hij weten: “Je moet als overheid duidelijke stappen durven nemen.” Zou Enschede tot deze stap besluiten, dan is ze de eerste grote Nederlandse gemeente zijn die het gokken op deze manier aan banden legt.

Enschede is echter niet de enige gemeente die het gokprobleem de baas probeert te worden. Sinds vorig jaar de gemeente Wierden bij de rechter afdwong dat ze het recht heeft gokkasten in 'laagdrempelige gelegenheden' te verbieden, is volgens een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een toenemend aantal gemeenten op zoek naar mogelijkheden om het gokken in te perken.

Niet elke gemeente zoekt het echter in een totaal verbod. In Deventer bijvoorbeeld sloot het gemeentebestuur eind vorig jaar met de plaatselijke horeca een convenant waarin werd bepaald dat in cafe's hooguit twee uitbetalende automaten mogen staan, in cafetaria's en koffieshops slechts een en in buurthuizen en sportkantines helemaal geen. De horeca-eigenaren verplichtten zich bovendien om geen personen onder de 18 jaar op de automaten te laten spelen, een waarschuwingssticker op de automaten aan te brengen ('gokken kan verslavend werken') en 'probleemspelers' aan te spreken. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over het experiment, aldus een woordvoerder van de gemeente Deventer, maar “er zijn nog geen klachten binnengekomen”.

Bij de Vereniging Automatenhandel Nederland (VAN, 420 automatenhandelaren) is men over het Deventer experiment beter te spreken dan over het voornemen van de gemeentepolitie in Enschede.

Algemeen secretaris mr. A. Kok, die aangeeft dezer maanden met een groeiend aantal gemeenten aan de onderhandelingstafel te zitten: “Op wat men in Enschede wil zijn we natuurlijk tegen.” De VAN denkt dat het totaal verbod op gokkasten in cafetaria's en koffieshops de illegaliteit alleen maar in de hand werkt. “We hebben het in Frankrijk gezien. Daar gebeurt het nu in achterkamertjes en onder de toonbank. Dan trek je juist 'het milieu' aan, de mensen die belang hebben bij verslaving.”

Burgemeester Wierenga van Enschede gelooft echter, met zijn politie, niet in convenanten. “Een cafetaria-eigenaar die zelf toezicht moet uitoefenen? Cafe-eigenaren behoren ook mensen die te veel drank innemen af te remmen. Dat gebeurt ook niet.” Wierenga denkt dat het illegaal gokken bij een zo duidelijke maatregel als men nu in Enschede voorstelt, goed aan te pakken is. “Dat doen we nu ook bij de Golden Ten clubs.”

De VNG overigens adviseert gemeenten die bij haar om advies aankloppen volgens een harmoniemodel te werk te gaan. Het Deventer convenant dient daarbij als voorbeeld. Stok achter de deur is dat wanneer de problemen tussen automatenhandelaren en gemeenten zich echt zouden toespitsen, het ministerie van economische zaken wellicht zou kunnen besluiten een Algemene Maatregel van Bestuur op te stellen. Daarin zou dan de bevoegdheid van gemeenten om op dit gebied eigen beleid te bepalen, worden ingeperkt. “Daar zouden we niet blij mee zijn”, aldus de VNG. Kok van de VAN zegt zo'n maatregel niet te vrezen: “Want het is nooit de bedoeling van de wet op de kansspelen geweest gokkasten in de droge horeca te verbieden.”