Militairen Belgie ook naar Turkije

BRUSSEL, 27 APRIL. Het Belgische kabinet heeft besloten om 360 militairen naar Turkije te sturen voor assistentie bij de opvang van Koerdische vluchtelingen uit Irak. Het gaat om een bataljon genietroepen, die gespecialiseerd zijn in civiele taken, en om tien ploegen van de geneeskundige dienst.

Een week geleden besloot Belgie op verzoek van de VS al 38 militairen naar Iran te sturen die zijn ingezet voor het inrichten van een veldhospitaal en het opzetten van een kamp in de buurt van de stad Urumiyeh, in het noordwesten van Iran.

In de mededeling van gisteren werd er de nadruk op gelegd dat de Belgen bij hun operaties geen Iraaks grondgebied mogen betreden. Het sturen van de troepen gebeurt op verzoek van de Verenigde Staten.

Vorige week zei premier Martens dat Belgie alleen troepen zou sturen wanneer de Verenigde Naties daartoe een verzoek zouden doen. Dat nu toch troepen worden gezonden op verzoek van de VS is volgens waarnemers het resultaat van een compromis, dat inhoudt dat de troepen niet naar Irak zullen gaan.

Onder wiens commando de Belgische troepen komen is overigens niet duidelijk: minister van buitenlandse zaken Eyskens zei dat ze onder Belgisch bevel zullen staan, maar dat de operatie wordt verricht in het kader van de samenwerking binnen de Westeuropese Unie, het politieke defensie-orgaan van negen EG-lidstaten.

Anderzijds wordt echter bericht dat de Belgen zullen samenwerken met Amerikanen en Britten. Onderdeel van de Belgische steun is ook dat in de komende weken nog eens twintig vluchten gemaakt zullen worden met C-130 transporttoestellen. In totaal wordt de actie beraamd op 150 miljoen Belgische frank (ruim acht miljoen gulden).