Lubbers: Ter Veld heeft spijt betuigd over uitspraken in media

DEN HAAG, 27 APRIL. Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) heeft tegenover minister-president Lubbers spijt betuigd over haar uitspraken deze week in de media, waarin zij er blijk van gaf fundamenteel van mening te verschillen met haar minister De Vries over het al dan niet afschaffen van de WAO. Dit zei premier Lubbers gistermiddag op zijn wekelijke persconferentie na afloop van de ministerraad.

In een vraaggesprek met NRC Handelsblad zei Ter Veld naar aanleiding van het voornemen van De Vries om de WAO af te schaffen “dan moet je eerst mij afschaffen”. Volgens Lubbers heeft Ter Veld tegen hem gezegd dat zij “dit beter niet had kunnen zeggen”. Zij betreurt de gang van zaken temeer omdat zij de tekst van het vraaggesprek voor publikatie niet persoonlijk onder ogen heeft gehad, aldus Lubbers.

Een voorlichter van sociale zaken bevestigde gisteravond dat Ter Veld de tekst wel onder ogen heeft gehad voor publikatie. “En de staatssecretaris neemt geen afstand van de tekst”, aldus de voorlichter. “Bij het lezen van de tekst heeft Ter Veld zich onvoldoende gerealiseerd dat hiermee het beeld ontstaat van een verstoorde politieke verhouding op Sociale Zaken, op een moment waarop nog argumenten kunnen worden gewisseld.”

Lubbers zei verder het het geven van interviews “prima te vinden”. “Maar het heeft zijn voordelen de tekst voor publicatie na te kijken.” Volgens Lubbers is dit nodig om ervoor te zorgen dat “er enige overeenstemming bestaat tussen realiteit en interview”. “Zo spoort de serene rust op sociale zaken niet met de interviews die ik gisterenavond las.” Uit de vraaggesprekken komt een beeld naar voren alsof De Vries en Ter Veld als kemphanen tegenover elkaar staan, “terwijl ik ze vanochtend weer broederlijk de ministerraad zag binnenkomen”. Volgens Lubbers zijn er “heus wel” verschillen van mening binnen het kabinet, “maar ik zie steeds een ploeg vrienden aan tafel zitten”.