Koppeling betrokken bij gesprek Kaderbrief

DEN HAAG, 27 APRIL. Het kabinet hoopt de discussie over de Kaderbrief van minister Kok (financien) volgende week af te ronden. Het kabinetsstandpunt over het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waarin een verlaging van het minimumloon wordt voorgesteld “laat nog even op zich wachten”. Dit zei minister-president Lubbers gistermiddag na afloop van de wekelijkse ministerraad.

In de Kaderbrief schrijft Kok er volgend jaar voor een bedrag van 3,6 miljard gulden moet worden bezuinigd om het financieringstekort terug te brengen naar 4,25 procent van het nationaal inkomen. Bij de gesprekken over de Kaderbrief zal ook het nieuwe wetsontwerp over de koppeling van sociale uitkeringen aan de loonontwikkeling in het bedrijfsleven worden betrokken, aldus Lubbers.

De ministerraad zal voorlopig geen besluit nemen over het terugdringen van de arbeidsongeschiktheid en het ziekteverzuim. Eerst wordt het advies van de Sociaal-Economische Raad afgewacht. Wel zal het kabinet zich nu vast voorbereiden om snel te kunnen handelen begin juli, aldus Lubbers.

FNV-voorzitter Stekelenburg meent dat “ruwe en ongecoordineerde” manier waarop het kabinet allerlei voorstellen naar buiten brengt tot grote onzekerheid bij alle mensen die op sociale uitekeringen zijn aangewezen. Alle plannen die nu rondwaren, bemoeilijken het verdere overleg in de SER over de Ziektewet en de WAO en leggen een zware hypotheek op het CAO-overleg voor 1992.

FNV-voorzitter Stekelenburg schrijft dit in een brief aan minister-president Lubbers over de recente - soms zeer uiteenlopende - uitspraken van bewindslieden over Ziektewet, WAO, minimumloon en koppeling. Hij constateert dat er daarentegen vrijwel niets te vernemen valt over concrete beleidsvoorstellen om de werkgelegenheid te vergroten en beter te verdelen.