Hoofdredacteur HP-De Tijd

AMSTERDAM, 27 APRIL. Gerard Driehuis is tot hoofdredacteur van HP-De Tijd benoemd.

Hij volgt Ad 's Gravensande op. Driehuis was sinds de fusie tussen de Haagse Post en De Tijd adjunct-hoofdredacteur; daaraan voorafgaand werkte hij bij De Tijd. De van de HP afkomstige Daan Dijksman blijft adjunct van HP-De Tijd.