Hogere winst Frans Maas

Frans Maas Groep (logistieke dienstverlening en transport) heeft haar winst in 1990 met 14 procent zien stijgen tot 30,3 miljoen gulden.

Door de uitbreiding van het aandelenkapitaal nam de winst per aandeel slechts toe van 5,90 tot 5,98 gulden. De raad van bestuur wil over 1990 een dividend uitkeren van 2,40 gulden (1989: 2,36 gulden). Voor dit jaar rekent de directie op een hogere omzet en winst, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

De bruto-omzet van het transportconcern steeg met 36 procent van 2,249 tot 2,970 miljard gulden. De autonome omzetgroei bedroeg 16 procent.

Het bedrijfsresultaat van de groep bereikte in 1990 een niveau van 57,9 miljoen gulden tegen 50,9 miljoen het jaar daarvoor. Mede door overnemingen steeg het aantal medewerkers van 3.635 tot 4.459.