Geen koper voor Cincinnati

De Vlaardingse machinefabriek Cincinnati Milacron (slijpmachines) gaat definitief dicht nu pogingen op niets zijn uitgelopen om een koper te vinden.

Bonden en directie hebben overeenstemming bereikt over een sociaal plan voor de 150 werknemers die zijn ontslagen.