Ethiopie krijgt nu een pragmatische premier

NAIROBI, 27 APRIL. De Ethiopische president Mengistu, die wordt bedreigd door oprukkende rebellenbewegingen, heeft gisteren zijn regering ontbonden. De gematigde minister van buitenlandse zaken, Tesfaya Dinka, is benoemd tot premier en moet een nieuwe regering vormen.

Mengistu ontsloeg de prominente havik Legesse Asfaw, evenals zijn vice-president Fissaha Desta. Beiden waren sinds 1974 naaste medewerkers van Mengistu en hielpen hem in 1977 aan de macht. Zij hadden zitting in het machtige Politburo van de regerende Arbeiderspartij.

Legesse was ideoloog van Mengistu's bewind, dat zich tot vorig jaar marxistisch noemde. Hij maakte zich uiterst gehaat bij de rebellen toen hij als legerleider in de regio Tigray twee jaar geleden een meedogenloze campagne voerde tegen opstandelingen en hun aanhangers.

Hij vervulde een belangrijke rol in de Arbeiderspartij en met zijn ontslag lijkt de invloed van de partij in de nationale politiek te zijn afgenomen.

De nieuwe premier Tesfaya Dinka heeft zich in contacten met buitenlandse diplomaten een pragmaticus getoond. Dit geeft hem een goede uitgangspositie om vredesbesprekingen op gang te brengen met de rebellengroepen die gevaarlijk dicht de hoofdstad Addis Abeba zijn genaderd.

Mengistu wees in een drie uur durende rede vorige week vrijdag ieder compromis af met het gewapende verzet. Het Ethiopische parlement nam op maandagnacht echter een motie aan waarin werd opgeroepen tot een open dialoog met de opstandelingen. Het achterhoedegevecht tussen haviken en duiven in het regime lijkt na de benoeming van Tesfaya Dinka vooralsnog te zijn beslist in het voordeel van de gematigden.

    • Koert Lindijer