Eremia (2)

Bij het beoordelen van de rubriek 'Hollands Dagboek' in het Zaterdags Bijvoegsel van 20 april is enig scepticisme geboden.

De heer Eremia is blijkbaar onder andere rechter aan het tribunaal van Boekarest geweest ten tijde van het schrikbewind van wijlen Ceausescu.

Een jaar geleden is hij naar zijn zeggen 'uit het gerechtsgebouw gegooid' - misschien terecht? Ik vraag mij af wat hij zoekt in dit 'land van de verdroogde zielen', waar 'onverschilligheid en gemene berekening heersen'. Zijn opmerkingen over het 'sorry' van de dame van de Sociale Dienst zijn ronduit ongepast. Wat verbeeldt deze man zich eigenlijk? Hij is tenslotte als ongenode gast in ons land!

Als 'zijn land wankelt' zou hij er moeten blijven en trachten een ware democratie te helpen ontstaan. Iedere Roemeen die deze plicht tracht te ontlopen, verzwakt de democratische krachten in zijn land.

    • J. N. de Groot