Eremia (1)

Wat een schokkend beeld geeft deze erudiete, opgejaagde, vervolgde Roemeen van de wijze waarop in ons 'beschaafde' vrije Nederland een vluchteling benaderd wordt. Minachtende benadering door de politie! ud kost, asielzoeker''. Wat een onvoorstelbare grofheid.

Ik zou wel wensen dat iedereen die dit dagboek gelezen heeft - evenals ik - verontwaardigd reageert en dat de redactie van de NRC stapels brieven te verwerken krijgt. Sorry hoor (dat hoort de heer Lucian Eremia wekelijks), ik wil u geen overlast bezorgen, maar ik moet toch wel protesteren tegen een dergelijke onverschilligheid en mensonterende behandeling van een ander mens in nood.

'Eremia', die naam doet me denken aan de profeet Jeremia, die zo geleden heeft onder de haat van zijn eigen land- en geloofsgenoten. Er is niet veel verbeterd in de wereld sindsdien.

    • H. Worp-Acohen