Economie VS in eerste kwartaal dieper in recessie weggezakt

WASHINGTON, 27 APRIL. De economie van de Verenigde Staten is het afgelopen kwartaal dieper in het slop geraakt. Voor het eerst in negen jaar slinkt de economie voor het tweede achtereenvolgende kwartaal en is formeel sprake van een recessie.

Dit heeft de Amerikaanse regering gisteren bekend gemaakt. De nieuwe kwartaalcijfers hebben een voorlopig karakter.

Als de economische krimp in het eerste kwartaal kenmerkend is voor het gehele jaar, zou de teruggang van het bruto nationaal produkt over geheel 1991 op 2,8 procent uitkomen, ernstiger dan de daling met 2,5 procent waarop was gerekend. Het bruto nationaal produkt bevat alle door een land voortgebrachte goederen en diensten.

Het voorgaande kwartaal bedroeg de economische krimp op jaarbasis nog 1,6 procent. Sinds september vorig jaar zijn in de VS 1,3 miljoen banen verloren gegaan. De Amerikaanse regering gaat ervan uit dat de economie in de loop van dit jaar zal aantrekken en over het gehele jaar bezien een gunstiger beeld zal vertonen.

Een dag eerder maakte het Amerikaanse bureau voor de statistiek bekend dat de economische teruggang kort voor de Iraakse inval in Koeweit is begonnen zodat de Golfcrisis niet de enige oorzaak is van de recessie.

Wel heeft de Golfcrisis, met de tijdelijk hogere olieprijs, de economische neergang versterkt. De teruggang in de tweede helft van 1990 reduceerde de totale groei over 1990 tot 1 procent, het laagste jaarlijkse groeicijfer vanaf 1982.

De daling van de economische produktie betreft de meeste sectoren van de Amerikaanse economie. Het is de eerste onderbreking van 96 maanden van aanhoudende economische groei die volgde op de recessie van begin jaren tachtig. Die recessie eindigde november 1982 en duurde 16 maanden. De economie slonk in die periode 3,2 procent.