Directeur Planbureau: verlaag ook uitkeringen

DEN HAAG, 27 APRIL. Een verlaging van het minimumloon zonder de uitkeringen eveneens te verlagen zal de werkloosheid niet helpen terugdringen.

Dit stelt directeur prof. drs. G. Zalm van het Centraal Planbureau in een reactie op de brieven die de ministers De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) en Andriessen (economische zaken) naar het kabinet hebben gestuurd.

Zalm kiest daarmee partij voor De Vries, die zowel de uitkeringen als het bruto minimum-loon met jaarlijks 1 procent wil verlagen.

Andriessen wil het bruto minimumloon met 10 procent verlagen maar de uitkeringen op peil houden. Volgens De Vries zullen meer mensen met een bijstandsuitkering dan werk weigeren. Zalm is het daarmee eens.

Volgens Zalm zal het werkgelegenheidseffect van een lager minimumloon klein zijn voor kostwinners (vaak mannen). Voor vrouwen en jongeren kan het effect daarentegen groter zijn, vooral als de verlaging van het minimumloon doorwerkt in de CAO-schalen.

Hoewel daarvan in de jaren tachtig, toen het minimumloon al met 15 procent daalde, geen sprake was, acht Zalm dit “wel voorstelbaar”.

Het Centraal Planbureau heeft de plannen van De Vries en Andriessen inmiddels doorgerekend, maar exacte cijfers ontbreken vooralsnog.