De Goede Hoop

''Allister Sparks is kenner van de Zuidafrikaanse geschiedenis bij uitstek'', meldt de achterflap van zijn boek 'De kust van de goede hoop'. Dat boek bewijst die bewering, maar ook zijn jarenlange kritisch-objectieve bijdragen aan deze krant weerspiegelden zijn grote betrokkenheid bij, en kennis van de ontwikkelingen in Zuid-Afrika. De man heeft gezag.

Als warm belangstellende in het wel en wee van Zuid-Afrika zette ik mij met een zekere gretigheid aan het boek en aan het interview dat Wout Woltz met Sparks had in 'Z' van 2 maart.

Welnu, ik heb spijt als haren op mijn hoofd dat ik de Nederlandse versie van het boek van Sparks heb gekocht, en niet de Engelse. De Nederlandstalige versie wemelt van de fouten, de een nog erger dan de ander. Ik kwam met gemak aan tweehonderd: slordigheden, elementaire schrijf-, taal- en stijlfouten, feitelijke onjuistheden (voorbeeld: Botha zou in 1958 al president zijn geweest). De fouten zijn dermate ernstig en dermate talrijk dat ik uitgeverij Anthos om teruggave van de prijs ((f) 49,50) heb gevraagd.

Wout Woltz had de lezers van NRC Handelsblad niet in de waan moeten laten dat het hier om een in alle opzichten goed boek gaat.

Consumentenvoorlichting, toch ook een taak van de krant, vereist dat Woltz de toekomstige lezers van 'De kust van de goede hoop' had moeten waarschuwen.

    • L. Enthoven Schalkhaar