ARCHIEF

In de bespreking van Jolande Withuis van 'Overzicht van de Archieven in het Internationaal informatiecerntrum en Archief voor de Vrouwenbeweging' (Boekenbijvoegsel 20-2) ontbrak het adres van het IIAV, waar het boekje te bestellen is.

Het adres is: Keizersgracht 10, 1015 CN Amsterdam, tel. 6244268 of 6242143.

Redactie