Af en toe schrijft er een lezer dat de prijs ten ...

Af en toe schrijft er een lezer dat de prijs ten onrechte is toegekend - een of alle betreffende oplossingen zouden plagiaat zijn, al in Pietje Bell hebben gestaan e.d.

Ach, ik ga er maar van uit dat de inzenders te goeder trouw zijn - en dat was met de laatste opgave natuurlijk helemaal het geval want de opgave voor Woordspel 16 luidde: maak een paar cryptogrammatische omschrijvingen. En hoe kan ik weten wie er wat gegapt heeft?

Wat ik wel had kunnen weten was dat er natuurlijk een cryptogram zou worden ingestuurd, en met excuses aan de inzenders van de af en toe zeer fraaie en grappige omschrijvingen gaan de boekenbonnen ditmaal naar het drietal dat het bijgaande cryptogram bedacht.

Wie het volledig oplost heeft een kans een van de boekenbonnen te winnen. De oplossing staat over veertien dagen in dit Bijvoegsel.

PRIJSWINNAARS: Philip Schuddeboom, Roeland de Vust en Joep Winters, Alkmaar.

Cryptogram Horizontaal: (F)1. haan met spraakgebrek (F)4. omslachtig kattestapje (F)8. onderbuikbeschermer voor kip 10. transseksuele schoonmaker 11. periodiek op pad 14. verheffende alcoholistische vogel 15. puistjes door de 'cane'?

17. Italiaanse roomstokerij 19. stille heilige 21. scheik. elem. van Chinese neger 22. Kein Deutsche Kinder Wagen 24. aristocratisch bedorven 25. eerste Italiaanse persoon 26. confessionele slede 27. onvolledig insektenverdelgingsmiddel 28. slachtoffer van 3,14 (x) borrel 30. onverwachte ontknopingen 32. eerste schot van vreemde snuiter 34. zonder l zit je er in i.p.v. er onder 36. opening met stiksel 38. snuffelde aan een venster 40. keutel zonder lus voor ei 41. ladderonderdeel van 24 uur 42. hulpstuk voor gehandicapte deur Verticaal: (F)1. vogelvrucht (F)2. pijnlijke openingsuren (F)3. royaal Engels toilet in Nederland (F)5. beslist geen ezel (F)6. niet zo hard door die opening, grootmoeder!

(F)7. verheugende toestand in urine (F)8. hulpstuk voor invalide man (F)9. verzorgend insekt 12. boos op een lid 13. nonsens voor 'de' gestorven lichaam (en nattig ook!) 16. agressieve kaarten 18. zeer dun donker plankje van gemengde origine 20. spelend klokje voor tor 22. onwelriekend verpakkingsmiddel 23. wat er wordt gedronken 25. niet modieus uit 29. ontroerend torenornament 31. Italiaans vennootschap dat graaft naar Belgisch mineraal 33. gelduitgeverij 35. verbrande mop 37. Latijnse kunst van ingekort gat 39. het klinkt, draait en brandt.

Naar een voorstel van Rein Broere, uit het Woordspel-dorp Valkenswaard, luidt de opgave voor Woordspel 17 aldus: Eerste woorden van beroemdheden.

Voorbeelden: Oedipus - 'Daar kom ik later nog op terug.'

Descartes - 'Sum??...' Douwes Dekker - 'Multatulit!'

Siamese Tweeling - 'Over wie blijft leven willen we eerst nog ruggespraak houden.'

Inzendingen voor donderdag a.s. naar Woordspel 17, redactie NRC Handelsblad, Paleisstraat 1, 1012 RB Amsterdam.

Prijzen: 3 boekenbonnen van (f) 50,-.

    • G.L. van Lennep