Voorspelbaar

Vooral in de jaren zeventig werd op tv-verkiezingsavonden onder meer de leeftijdopbouw van de aanhang van de verschillende partijen geanalyseerd. Bij de PvdA bleek toen het percentage min of meer bejaarden zoveel hoger te zijn dan elders en bovendien met de tijd toe te nemen, dat hierdoor te eniger tijd aan een niet verwaarloosbare terugval niet te ontkomen leek.

Het feit lijkt historisch verklaarbaar (SDAP), maar de logische consequentie ervan wordt in de talrijke artikelen over het dramatische verlies van de PvdA nergens getrokken.

Dat lijkt niet verstandig; het effect is natuurlijk geen uitputtende verklaring voor dat verlies, maar het is redelijkerwijze onomkeerbaar.

De partij zou wel eens moeten wennen aan een bescheidener plaats dan ze althans in de Tweede Kamer nu nog inneemt.

    • P. de Boer