Verraad?

Afgezien van de overtrokken kwalificatie 'cultureel landverraad' vergist P.C. Paardekooper zich beslist, als hij in ons hechten aan Mattheus-Passion, Messiah of Watermusic een Nederlands minderwaardigheidsgevoel ontdekt (NRC Handelsblad, 22 april).

Veeleer getuigt het van gevoel voor het authentieke, op welk gebied ook, tenzij duidelijk van gemakzucht sprake zou zijn of van een soort arrogantie. Maar die proef ik allerminst als ik de Faust prefereer boven de Vuist van Goethe of Madame boven mevrouw Bovary. Met die Nederlandse Taalunie moeten we niet te gauw weglopen. Daaraan immers hebben nu veel krantlezers het lezen over Kurden te danken, een slag in het gezicht van allen, die Scheveningen niet zonder Kurhaus kunnen denken, maar de specifiek Nederlandse oe-spelling met de paplepel hebben meegekregen.

Dit slaafs vooruitlopen op een nog niet genomen regeringsbesluit is meer dan ergerlijk. NRC Handelsblad bespaart ons gelukkig dit 'verraad'.

    • J. van Leeuwen