Verontruste pomphouders in grensstreek zinnen op acties

EINDHOVEN, 26 APRIL. Nu alvast een kwartje op de benzine en het geld afdragen aan een goed doel. Of alle tankstations in het land op een maandag van 7 tot 11 uur 's morgens gesloten houden. De automoblisten oproepen om een dag de auto te laten staan en het openbaar vervoer te nemen. De weg Antwerpen-Breda of raffinaderijen en veerdiensten blokkeren. Minister Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat ontvoeren.

Het waren gisteravond in Eindhoven even zovele voorstellen van de verontruste pomphouders in het Limburgse, Brabantse en Zeewsvlaamse grensgebied die het niet haalden. Naarstig werd er gezocht naar mogelijkheden om protest aan te tekenen tegen de door Maij-Weggen voorgestelde accijnsverhoging op autobrandstof van een kwartje per 1 juli aanstaande. Maar de wetenschap dat onderlinge solidariteit onder de pomphouders doorgaans ver te zoeken is (“het zijn zelfstandige ondernemers, niet waar”), de automobilisten zich niet graag tegen de haren laten instrijken en men zichzelf nog eens extra zou beroven van de toch al als lamentabel aangemerkte inkomsten, deed de vergadering anders besluiten.

Daartoe werd te elfder ure een verbond gesloten met de stichting Pro Auto, een verzameling van kennelijk gekwelde atomobilisten, die vorig jaar werd opgericht en die zich volgens haar voorzitter H. Grashoff, ter vergadering aanwezig, nu al mag verheugen in 6000 leden. Dit alles gebeurde, zoals de voorzitter van het comite G. van der Hart zei 'op een halve liter afstand' van May-Weggen, die in Eindhoven huis en haard heeft.

Op de dag dat de Tweede Kamer de accijnsverhoging zal bespreken (waarschijnlijk is dat 7 mei aanstaande), zo werd gisteravond besloten, zullen de pomphouders massaal naar Den Haag trekken: naar verwachting en waarschijnlijk ook opzettelijk met de eigen auto, wat vermoedelijk tot lichte opstoppingen in de buurt van het Binnenhof zal leiden. Verder krijgen de automoblisten voor de prijs van 1 liter brandstof een sticker of een poster en voor zestig cent een aansteker, waarop te zien is de slang van een benzinepomp, die tot een strop is gestrikt. Dat met de uitdrukkelijke bedoeling tot 'Maijtje-pesten'.

Had die immers bij een vorige actie niet tegen Van der Hart gezegd: “Ik vind alles goed en wel, maar houdt u a.u.b. op met uw morbide posters.”

Later zal, zo zei voorzitter Grashoff, Den Haag nog meer geweld te duchten krijgen. De tijd van 'ludieke acties' achtte hij lang voorbij.

Of er, zoals hij tijdens de vergadering opperde, zal worden overgegaan tot blokkades van onder meer de departementen van Verkeer en Waterstaat, Milieu en van Financien wilde hij geenszins uitsluiten.

“We zijn”, aldus Van der Hart, “Maij-Weggen en haar kretologie zo zachtjes aan meer dan beu.”

Tengevolge van een accijnsverhoging met een kwartje verwacht de organisatie van garagehouders Bovag een prijsverschil met Belgie van 35 cent per liter. Belgie is niet van plan de accijnzen te verhogen.

Duitsland doet dat wel met ongeveer een gelijk bedrag als in Nederland, maar in Duitsland is nu de benzine al 30 cent goedkoper en daarin komt geen verandering. Tengevolge van de prijsverschillen zou volgens Van der Hart 50 procent van de pomphouders in het Nederlands-Belgische grensgebied noodlijdend worden. Door de prijsverschillen zouden ze 300 miljoen gulden aan inkomsten derven.

Bovendien derft de Nederlandse schatkist dan eveneens een fiks bedrag aan accijnsopbrengsten. De pomphouders aan de grens met Duitsland schoten er alleen al vorig jaar 1 miljard gulden bij in, aldus een opgave van de Bovag.

    • Max Paumen