Susanna en Judith

In de brievenrubriek (11 april) reageert P. Clausing met een aanvulling over Susanna - op de column van Martin van Amerongen in NRC Handelsblad van 5 april.

Susanna, een verhaal uit de apocriefen. Van Amerongen geeft in zijn column voorbeelden van 'kleurrijke bijbelfiguren' die hem tot 'vertrouwde kennissen' zijn geworden. Hij noemt de tweetallen: Esther - Mordechai; Judith - Holofernes en Josef - vrouw van Potifar.

De lezer die meer wil weten over 'Judith, die de bronstige Holofernes het hoofd van de romp heeft gescheiden' wil ik echter aanraden niet de beide Testamenten 'te doorploegen' maar het boek Judith te lezen. Dit boek wordt door de reformatoren tot de apocriefe boeken gerekend.

Bij de belegering van de stad Betylua verleidde Judith de vijandelijke Assyrische veldheer Holofernes en onthoofdde hem.

Judith met het hoofd van Holofernes, illustratie ontleend aan De Bijbel, Gustave Dore.

    • Truus de Fonkert