Richtlijnen voor in beslag nemen auto aangescherpt

DEN HAAG, 26 APRIL. Wanneer automobilisten de toegestane snelheid met vijftig kilometer per uur overschrijden, kan de politie hun auto in beslag nemen. Hetzelfde geldt voor al eerder wegens dronkenschap veroordeelde bestuurders die worden aangetroffen met een alcoholpromillage van 1,3 of meer.

Dit hebben de procureurs-generaal vastgesteld in nieuwe richtlijnen die vandaag zijn ingegaan. De richtlijnen zullen niet leiden tot een toeneming van het aantal in beslag genomen voertuigen, verwacht de voorzitter van de verkeerscommissie van het openbaar ministerie, advocaat-generaal mr. R.E. Daverschot in Leeuwarden.

De oude richtlijnen noemen geen expliciete criteria voor inbeslagneming. Er is slechts sprake van 'excessieve overtredingen'

die de verkeersveiligheid in gevaar brengen. In de nieuwe richtlijnen gaat het volgens het OM om een “aanscherping van het reglement verkeersregels en verkeerstekens”.

Niet bekend