Poolse episcogaat wil staatsgodsdienst

WARSCHAU, 26 APRIL. De gezamenlijke bisschoppen in Polen hebben de regering gisteren opgeroepen de scheiding tussen kerk en staat op te heffen.

Hun oproep is onderdeel van een grootscheepse campagne die er op gericht is de machtspositie van de katholieke kerk in het staatsbestel van Polen te verstevigen. Recente tellingen hebben uitgewezen dat 97 procent van de Poolse bevolking zich katholiek noemt, terwijl ruim 90 procent deze godsdienst daadwerkelijk belijdt. In een gisteren uitgegeven verklaring zegt het Poolse episcopaat dat het principe van scheiding tussen kerk en staat om die reden uit de grondwet moet worden geschrapt. Een Poolse parlementaire commissie treft op dit moment voorbereidingen voor de installatie van een nieuwe, democratische grondwet. Indien de regering van Polen ingaat op de oproep van de bischoppen, zou het katholieke geloof, na tientallen jaren van communistische onderdrukking, opnieuw staatsgodsdienst worden. (Reuter, AFP)