Nettowinst Stork Ketels stijgt 30 pct

De netto winst van Stork Ketels in Hengelo is vorig jaar met bijna 30 procent gestegen tot 2 miljoen gulden.

Het resultaat voor belastingen nam toe van 0,7 miljoen tot 3,2 miljoen gulden. Ten laste van het resultaat over 1990 is een belastingvoorziening gevormd van 1,2 miljoen gulden. Voorgesteld wordt het resultaat over 1990 toe te voegen aan de reserves. Stork Ketels is een zelfstandige onderneming waarvan Stork, Deutsche Babcock en de Nederlandse staat elk 33,3 procent bezitten.