Netto winst Amev-VSB-AG stijgt

ROTTERDAM, 26 APRIL. De nieuwe verzekerings-bankcombinatie Amev- VSB-AG heeft afgelopen jaar ondanks de stormen een hogere winst geboekt. Een gunstige ontwikkeling in het levensverzekeringbedrijf droeg bij aan het betere resultaat.

Dit heeft de groep vandaag gemeld bij de presentatie van de jaarcijfers.

Nadat 1 januari vorig jaar in Nederland het wettelijk verbod op samenwerking tussen banken en verzekeraars werd opgeheven, gingen Amev en Verenigde Spaarbank in mei samen. De combinatie ging vervolgens in december samen met de Belgische verzekeraar AG.

De nieuwe groep rapporteert in ecu's, de monetaire rekeneenheid van de Europse Gemeenschap die ruim 2,3 gulden waard is. Voor de vergelijkbaarheid zijn de cijfers van de gehele groep met terugwerkende kracht over zowel 1990 als 1990 berekend.

De netto winst bedroeg afgelopen jaar omgerekend 909 miljoen gulden, dat is drie procent meer dan de 884 miljoen gulden in 1989. Omgerekend in ecu's (waarvan de koers in 1990 ongeveer een stuiver daalde) bedraagt de winststijging vier procent. De omzet steeg in ecu's licht maar bleef omgerekend in guldens nagenoeg ongewijzigd 14,56 miljard gulden. De groep verwacht dat de winst over 1991 - een jaar dat in tegenstelling tot 1990 in de eerste twee maanden geen grote winterstormen kende - ten minste gelijk zal zijn aan de winst over 1990.

Amev dat apart op de beurs staat genoteerd, bezit 50 procent van de groep en zag de winst per aandeel met 1,2 procent stijgen van 7,49 naar 7,58 gulden. Amev stelt een dividend van 2,85 gulden voor tegen 2,65 gulden over het voorgaande jaar. De beurs reageerde “licht teleurgesteld” op de cijfers. Rond het middaguur noteerde Amev 58,10 gulden, een verlies van vier dubbeltjes.